اعتبارًا من 1.5.2022 ، تم إدخال استقطاع ضريبة القيمة المضافة بمعدل 4/10 لتجارة الحديد والصلب وسبائكه.

 • الصفحة الرئيسية
 • مقالات
 • اعتبارًا من 1.5.2022 ، تم إدخال استقطاع ضريبة القيمة المضافة بمعدل 4/10 لتجارة الحديد والصلب وسبائكه.

21.04.2022 tarih ve 31816 Sayılı Resmi Gazete ile KDV Kanunu Tebliğlerinde değişiklik yapılmış olup, ana hatları aşağıdaki gibidir;

1) Kat Karşılığı İnşaatlara ilişkin Tebliğin 1/b8.2 Bendindeki iki adet Örnek güncellenmiştir.

2)İsteğe Bağlı Tevkifat Uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Buna göre; Mükellefler aralarında yazılı sözleşme düzenleyerek 1 yıl süreyle anlaştıkları satıcılarında  TAM TEVKİFAT uygulanması yapabileceklerdir. Bu hususla ilgili Mükellefler aralarında yaptıkları sözleşmeleri ve Satıcı Mükellef Listelerini Alıcının Vergi Dairelerine verirler. Böylede Tam Tevkifat bildirimden sonra başlamaktadır.

Aralarındaki sözleşmenin feshi, uzayılması, revizyonu halinde durumu alıcının vergi dairesine beyannamenin verilmesinden önce bildirilmesi gerekmektedir.

3)Demir Çelik Ürünlerinin Tesliminde 4/10 Oranında KDV Tevkifatı getirilmiştir. 1.5.2022 tarihinden sonra Demir, çelik ve alaşımlarından mamul satışlarında 4/10 Tevkifat uygulanacaktır. Ayrıca hurdadan, diğer hammaddelerden veya karışım maddelerinden üretilen  mamüller ilk üretiminden sonraki her satış safhasında da tevkifat uygulanacaktır.  Ama Demir-Çelik ve alaşımından mamul eşyalarda (Kapı kolu, kapı, vida, köşebent, çivi, flanş, maşon, dirsek, yay, rulman, zincir gibi ) tevkifat uygulanmaz.

4)İmalatçılarda ihracat bedellerinin % 10’u devreden KDV’leri olması halinde iade alınabilir. Bu iadelerde Yüklenim tablosu ve yüklenim tutarlarına bakılmayacaktır.

İmalatçıların piyasada hazır olan malı alıp ihraç etmeleri halinde bu uygulamadan yararlanamaz. Ancak Yüklendikleri KDV.leri eskiden olduğu gibi alabileceklerdir.

İade Talepleri için; Standart İade Talep dilekçesi, Meslek Üyelik Belgesi, İmalatçı Belgesi, Satış Fatura Listesi, Gümrük Beyanname Listesi veya GÇB Örnekleri, İhracatın yapıldığı ay indirilecek kdv listesi, İhracatın beyan edildiği tarihten önceki 24 aylık İndirilecek KDV Listesi yeterli olacaktır.

İade Talebi 10.000 TL altı iadeler hemen, 10.000 TL üstü iadeler ise YMM Raporu veya 100.000 TL kadar iadelerde zamanında düzenlenmiş Tam Tasdik Raporu ile aşan iadeler Vergi İnceleme Raporu ile yapılır.

5) Perakende Teslimin tanımı yeniden düzenlenmiş olup; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerde kullanacaklar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri aynen ya da işlendikten sonra   satanlar ile işletmede kullanacak olanların Gerçek Usulde KDV Mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” şekline dönüşmüştür.

6) 01.4.2022 tarihinden önce ruhsat almış inşaatlarda Net alanı 150 m2’yi aşmayan konutlar için KDV Oranı,

 • Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde % 1,
 • Büyükşehirlerde, 2017/13033 Sayılı BKK’nın 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile % 1, % 8, % 18, olarak uygulanacaktır.

Net alanı 150 m geçen konutlarda % 18 uygulanır.

01.4.2022 tarihinden sonra ruhsat almış inşaatlarda Net alanı 150 m2’yi aşmayan konutlar için KDV Oranı,

 • Net kullanım alanı 150 m2’den az olması halinde % 8,
 • Net kullanım alanı 150 m2 aşan konutlarda % 18 KDV oranı uygulanır..

Ayrıca 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

 • Net kullanım alanı 150 m2’den az olması halinde % 8,
 • Net kullanım alanı 150 m2 aşan konutlarda, ilk 150 m2 % 8 oranında 150 m2’nin üstü için  % 18 KDV oranı uygulanır..

   6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm projelerinde;

 • Net kullanım alanı 150 m2’den az olması halinde % 1,
 • Net kullanım alanı 150 m2 aşan konutlarda, ilk 150 m2 % 1 oranında 150 m2’nin üstü için  % 18 KDV oranı uygulanır..

Söz konusu Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

اترك تعليقا