خدمة استرداد الضرائب لدينا

Katma Değer Vergisi İadesi

Özel Tüketim Vergisi İadesi

Stopaj Kesintileri ve Geçici Vergi İadesi

Arge Projeleri ve Destek İadeleri

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesi

Gelir Vergisi İadesi

Kurumlar Vergisi İadesi

Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İadesi

BİZE ULAŞIN

Şirketimizden Teklif ve Bilgi Talep Edebilirsiniz

İhracat yapan kurumsal müşterilerimize sunduğumuz bu hizmetle, tüketim veya satış vergileri gibi dolaylı vergilerin, hem menşe hem de varış ülkesinde iki kez değil, yalnızca malların tüketildiği ülkede alınmasını sağlıyoruz. Ayrıca çifte vergilendirmeden kaçınarak vergi adaletini sağlıyoruz.

Vergi İadesi Nasıl Oluyor?

Yıl içinde kesilen vergilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden düşülmesinden sonra kalan kısmı diğer vergi yükümlülüklerine ayırmak mümkündür. İlgili kesinti dilekçesi ile başvuru yapıldığında, tutardan bağımsız olarak, denetim raporu ve teminat aranmaksızın kesinti işlemi gerçekleştirilir.

Vergi İadesi Nedir ?

Vergi iadesi, daha önce kendilerinden tahsil edilen vergilerin idari, sosyal ve ekonomik nedenlerle ve adil bir vergi uygulaması gerçekleştirmek amacıyla mükelleflere kısmen veya tamamen iade edilmesidir.

Vergi İadesi Nasıl Alınır ?

AG denetim olarak Vergi İade Hizmetimizle kurumsal müşterilerimizin finansal yapısını güçlendiriyoruz. Vergi iadesi, tahsil edilen verginin bir kısmının veya tamamının vergi mükellefine geri ödenmesi veya vergi tahsilatındaki artışa katkıda bulunan sektörlere mali transfer yapılması olarak tanımlanır. İhracat aşamasına kadar ihraç edilen mallar tarafından karşılanan dolaylı vergiler iade edilebilir.