Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz

Halka Açık Şirketlerin Denetimi

Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi

Enerji Piyasasına Tabi Şirketlerin Denetimi

KGK Kapsamında Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetimi

Sigortacılık Sektöründeki Şirketlerin Denetimi

TTK Kapsamında Şirketlerin Denetimi

Avrupa Projeleri Ve Kalkınma Ajansı Teşvik Projeleri Denetimi

Özel Amaçlı Şirketlerin Bağımsız Denetimi

BİZE ULAŞIN

Şirketimizden Teklif ve Bilgi Talep Edebilirsiniz

Bağımsız Denetim Nedir ?

Bağımsız denetim nedir?, Yıllık finansal tablolar ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uygunluğu için belirlenen kriterlere sahip şirketler, diğer finansal bilgilerin uygunluğu ve doğruluğu konusunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarda öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanmasını, defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetim yapılmasını, raporun değerlendirilmesini ve ilişkilendirilmesini ifade eder.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Bağımsız denetiminin amacı; Finansal tabloların bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını finansal raporlama standartlarına uygun olarak tüm maddi açılardan adil ve doğru bir şekilde sunup sunmadığı konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

Bağımsız denetimin hem denetlenen firma, hem kamu hem de devlet için faydaları vardır.

 • Yönetime doğru bilgi akışını sağlar.
 • Yönetimin finansal tablolara ilişkin öngörülerde ve analizlerde bulunmasına ve geleceğe yönelik sağlam kararlar almasına yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetiminin ve çalışanların dolandırıcılığı önlemesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile · düşük maliyetli finansman bulmak için iş için daha kolay olur.
 • Bağımsız dış denetime tabi tutulan bir şirkette, tüm ortakların hakları daha iyi korunur.

Bağımsız Denetime Kimlerin İhtiyacı Vardır?

Bilgi kullanıcıları, denetçinin görüşlerine güvenen ve işletme yönetimi tarafından açıklanan bilgileri kararlarında kullanan kişilerdir. Bunlar;

 • Ortaklar
 • Ortak olmak isteyenler
 • Kredi verenler
 • Yöneticiler
 • Kamu kurumları
 • Diğer karar alıcılardır.

Kullanıcıların istedikleri bilgiye bağımsız olarak ve değerlendirilen belirlenen standartlara uygunluk derecesinde ulaşabilmeleri için bağımsız denetime ihtiyaç vardır.