Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetlerimiz

Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmeti

Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri

Teşvik, İstisna, İndirim, Arge Projeleri Tasdik Hizmeti

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmeti

Eximbank ve Tübitak Raporları Tasdik Hizmeti

Transfer Fiyatlandırması Tasdik Hizmeti

Örtülü Sermaye Raporu Tasdik Hizmeti

Özel Amaçlı KDV İade Raporu Tasdik Hizmeti

BİZE ULAŞIN

Şirketimizden Teklif ve Bilgi Talep Edebilirsiniz

Muhasebe uygulamalarının ve vergi hesaplamalarının vergi mevzuatına uygunluğunu denetlemek amacıyla vergi denetimi yapılır. Etkin olarak tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının zamanında tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar.

Vergi Denetimi ve Tam Tasdik

Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetleri kapsamında yasal yükümlülükleri tam olarak karşılayan çözümler üretiyoruz. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kanunu ile birlikte Türk Vergi Mevzuatında Vergi Denetimi (Tam Tasdik) Hizmetleri uygulamaya konulmuştur. Vergi denetimleri, Türkiye’de geçerli olan vergi standartları, yasa ve yönetmelikleri dikkate alarak şirketlerin mali tablolarının vergi uzmanları tarafından kontrol edilmesi sürecini karşılar.

Tam Tasdik Hizmeti Nedir ?

Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleri ile şirketlerin hesap ve mali tabloları kontrol edilir, vergi doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir. Diğer taraftan tam tasdik denetimine sahip şirketler için denetim alanında devletin yükünü hafifletmek hedeflenmektedir. Yeminli mali müşavirler, tam tasdik denetimi ve yayınladıkları tam tasdik raporu ile şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygun olduğuna dair hükümete güvence vermektedir.

Tam Tasdik Zorunluluğu 2022

Tam tasdik hizmetine ilişkin yapılan ilk düzenlemede, belirli bir ciro tutarını aşan tüm mükelleflere tam tasdik yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Ancak, bu zorunluluk daha sonraki yıllarda kaldırılmıştır. Mükelleflerin mevcut yasal düzenlemelere göre tam tasdik hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durum tam tasdik hizmeti almanızın hiç bir yararı olmadığı anlamına gelmez.

Tam tasdik hizmetine ilişkin ilk yönetmelikte, belli bir ciro tutarını aşan tüm mükelleflerin tam tasdik yaptırmaları zorunlu olarak istenmiştir. Ancak bu gereklilik daha sonraki yıllarda kaldırılmıştır. Mükellefler mevcut yasal düzenlemelere göre tam tasdik hizmeti almak zorunda değildir. Ancak bu, tam tasdik hizmetleri almanın hiçbir yararı olmadığı anlamına gelmez.

Tam Tasdik Hizmeti Almanın Faydaları Neler?

Tam tasdik hizmeti sadece vergi denetimi riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yanlış vergi uygulamalarının erken tespitini ve düzeltilmesini de sağlar. Vergi planlama olanakları, vergi teşvikleri ve muafiyetlerinin farkındalığı da belgelendirme süreçlerinin yarattığı önemli katma değerli hizmetlerdir.

Tam Tasdik sözleşmesi imzalayan şirketlere, Vergi Dairelerinde; KDV, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi iadesi de kolaylaştırılır. Bazı durumlarda yeminli bir rapor zorunludur.

Tam Tasdik hizmetini alan mükelleflerin beyannameleri de onaylandığından, başka bir mesleki onaya gerek yoktur.

Tasdik raporunun Maliye Bakanlığınca düzenlendiği şirketlerin (ihbar ve özel durumlar hariç) incelenmeyeceği ve tasdik yaptırmamış şirketlerin öncelikli olarak inceleneceği ifade edilmiştir.