Bültenler

Arge ve Tasarım İndirimden Yararlanan Şirketlerin Dikkatine
2023 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Bağımsız Denetim Kriterleri Değişti
7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
43 Seri No'lu Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı
2022 Eylül Ayına Ait Beyannamelerin Verilme Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
Genç Girişimci İstisnası
Sermaye Kaybının TTK Kapsamındaki Yeri
Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerini Bildirmeyi Unutmayın
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır
2023 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Bina Ve İnşaat Maliyetleri Tespit Edilmiştir
İkinci El Araç Satışında Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de!
Varlık Barışının Usul Ve Esasları Belirlendi
Yabancılara Yapılan 7.000 Tl Üstü Satışlar İçin Bankadan Tahsilat Yapma Zorunluluğu...
Türk Lirası Mevduata Dönüşümle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı
Vergi Bülteni 25/07/2022
1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret Tutarı Belirlendi
Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Açıklamıştır
2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması
Şirketlerin TL Kredi Kullanması Şartları İçin BDDK Kararı Yayınlanmıştır
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Aracılığı İle Yayımlaması Gerekenler
KOSGEB Nitelikli Personel Teşvik Yararlanmayı Unutmayın
2022 Şubat Ayı E-defter Berat Gönderme Süreleri 3 Haziran 2022 Tarihine Uzatılmıştır
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapan Tebliğ Yayımlandı
İstisna İşlemler İçin YMM Raporu Düzenleme Sınırı (2021 Yılı)
Türkiye İçi Firmaların Bir Birine Emtia Satışlarında TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu
Maliye Fiili Stok Sayımı Yapıyor
2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Süreleri Uzatıldı
KDV İade Kapsamı Genişletildi
AG Türkiye 14 Şubat 2022 Bülteni
Yabancı Para-altın Mevcutlarını TL’ye Çeviren Mükellefleiın Kur Farkı...
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik
AG Türkiye 26 Ocak 2022 Bülteni
AG Türkiye 24 Ocak 2022 Bülteni
Enflasyon Düzenlemesi Ve Kur Farkı Kazançlarına İstisna Getirildi
AG Türkiye 18 Ocak 2022 Bülteni
Güncel Konkordato Süreci
Unutmayın! 2021 Yılına Ait 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi...
509 Nolu Vuk Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır
29 Aralık (2021) - 04 Ocak (2022) Resmi Gazete Özeti
Yeniden Değerlemede Yeni Dönem
2022 Yılında Kullanılacak Vergi Parametrelerine İlişkin Tebliğler Yayınlandı
2022 Maaş Hesaplama Tablosu
22 Aralık - 28 Aralık 2021 Resmi Gazete Özeti
Kar Payı Ödemelerinden Kaynaklanan Tevkifat Oranlarında Değişiklik
2022 Yılında Uygulanacak Hadler Belirlenmiştir
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
15 Aralık - 21 Aralık 2021 Resmi Gazete Özeti
2022 Asgari Ücret Belli Oldu
Matrah Ve Vergi Artırımı Hakkını Kaybeden Mükellefler İle İşletme...
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Şirketlerin Yükümlülükleri - Sunum
08 Aralık - 14 Aralık 2021 Resmi Gazete Özeti
Kvkk Verbis Kayıt Süresi 31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eriyor
SGK E-tebligat
2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi %25 Oranında Artırıldı
2022 Yılında Tutulacak Defterler Ve Sınıf Değiştirme Hadleri
KDVİade Taleplerinde Zamanaşımı Süresine Dikkat
01 Aralık - 07 Aralık 2021 Resmi Gazete Özeti
24 Kasım - 30 Kasım 2021 Resmi Gazete Özeti
17 Kasım - 23 Kasım 2021 Resmi Gazete Özeti
10 Kasım - 16 Kasım 2021 Resmi Gazete Özeti
03 Kasım - 09 Kasım 2021 Resmi Gazete Özeti
Teşvik Belgesine Başvuracakların Dikkatine, Asgari Yatırım Tutarı Şartları Arttırıldı
27 Ekim - 02 Kasım 2021 Resmi Gazete Özeti
20 Ekim - 26 Ekim 2021 Resmi Gazete Özeti
2021-3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden...
13 Ekim - 19 Ekim 2021 Resmi Gazete Özeti
6 Ekim - 12 Ekim 2021 Resmi Gazete Özeti
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Nakden İadesindeki Hadler Artırıldı
SGK’da E-tebligat Dönemi Başlıyor
29 Eylül - 5 Ekim 2021 Resmi Gazete Özeti
22 Eylül - 28 Eylül 2021 Resmi Gazete Özeti
15 Eylül - 21 Eylül 2021 Resmi Gazete Özeti
8 Eylül - 14 Eylül 2021 Resmi Gazete Özeti
1 Eylül - 7 Eylül 2021 Resmi Gazete Özeti
25 Ağustos - 31 Ağustos 2021 Resmi Gazete Özeti
7326 Sayılı Vergi Affı Kanununda Vergi Ve Diğer Borçlara...
18 Ağustos - 24 Ağustos 2021 Resmi Gazete Özeti
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...
11 Ağustos - 17 Ağustos 2021 Resmi Gazete Özeti
Cumhurbaşkanı Kararı İle Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Başlatılmıştır
Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı
4 Ağustos - 10 Ağustos 2021 Resmi Gazete Özeti
Stok Düzeltmesi Yapan Mükelleflerin Kdv Beyannamesi...
28 Temmuz - 3 Ağustos 2021 Resmi Gazete Özeti
2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden...
14 Temmuz - 27 Temmuz 2021 Resmi Gazete Özeti
Taşınmaz Ve Diğer Varlıkların Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi
Kurumlara Ve Bazı Gerçek Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir
7 Temmuz - 13 Temmuz 2021 Resmi Gazete Özeti
Aylık Beyannameler, Aylık Ba-bs Formları, E-defterlerin Oluşturulmasına İlişkin Süreler...
30 Haziran - 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Özeti
Varlık Barışından Yararlanma Süresi 31-12-2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
23 Haziran - 29 Haziran 2021 Resmi Gazete Özeti
2021 - 307 - Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi İçişleri Bakanlığı...
Geceleme Hizmetlerinde %1 Kdv Oranı Uygulaması 31.7.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
16 Haziran - 22 Haziran 2021 Resmi Gazete Özeti
9 Haziran - 15 Haziran 2021 Resmi Gazete Özeti
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Vergi, Sgk Ve Oda Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Matrah...
7326 Sayılı Vergi Affı Kanunu 31506 Sayılı Resmi Gazetede...
7326 Matrah Artırımı Matik İşlev
7326 Yeniden Değerleme Hesaplama Tablosu
Matrah Artırım Hesaplama Tablosu
Finans Gider Kısıtlama Tüm Detaylar
2 Haziran - 8 Haziran 2021 Resmi Gazete Özeti
7326 Vergi Affı Kanunu Sunumu
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda...
Mobilya Sektöründe Yüklenilen KDV İade Edilebilecek
26 Mayıs - 1 Haziran 2021 Resmi Gazete Özeti
E-defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle E-defter...
20 Mayıs - 25 Mayıs 2021 Resmi Gazete Özeti
Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir
Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs...
Zorunlu E-irsaliye Geçiş Kapsamı Genişletiliyor
12 Mayıs - 18 Mayıs 2021 Resmi Gazete Özeti
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No 509)'nde Değişiklik...
5 Mayıs - 11 Mayıs 2021 Resmi Gazete Özeti
Mutabakat Mektubu
Finansman Gider Kısıtlaması
2020 Ve 2021 Yılı İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri
Sitelerde Aidat Fazlalıkları İade Edilmelidir
2020 Yılına Ait İstisna İşlemler İçin Ymm Raporu Düzenleme Sınırı
E-arşiv Faturaları İptal, İhtar - İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayınlandı
Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun Geçerlilik Süresi...
Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme...
Çekler 1 Haziran 2021 Tarihinden Sonra İbraz Edilebilecek
81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Gönderildi
Tam Kapanma Genelgesi Yayınlanmıştır
Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle Dosya İsimin...
Kurumlar Vergisi Oranı Artırılmıştır
28 Nisan - 4 Mayıs 2021 Resmi Gazete Özeti
21 Nisan - 27 Nisan 2021 Resmi Gazete Özeti
14 Nisan - 20 Nisan 2021 Resmi Gazete Özeti
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması
8 Nisan - 13 Nisan 2021 Resmi Gazete Özeti
31 Mart - 7 Nisan 2021 Resmi Gazete Özeti
24 - 30 Mart 2021 Resmi Gazete Özeti
17 - 23 Mart 2021 Resmi Gazete Özeti
10 - 16 Mart 2021 Resmi Gazete Özeti
2 - 9 Mart 2021 Resmi Gazete Özeti
24 Şubat - 2 Mart 2021 Resmi Gazete Özeti
17-23 Şubat 2021 Resmi Gazete Özeti
10-16 Şubat 2021 Resmi Gazete Özeti
3-9 Şubat 2021 Resmi Gazete Özeti
27 Ocak - 2 Şubat 2021 Resmi Gazete Özeti
20-26 Ocak 2021 Resmi Gazete Özeti
13-19 Ocak 2021 Resmi Gazete Özeti
07-12 Ocak 2021 Resmi Gazete Özeti
29 Aralık - 6 Ocak Resmi Gazete Özeti
Markanıza Sahip Çıkınız ! Ölçülmeyen Marka Büyüyemez
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 131
25 - 31 Mayıs Resmi Gazete Özeti
01- 07 Haziran Resmi Gazete Özeti
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 311
18 - 24 Mayıs Resmi Gazete Özeti
11 - 17 Mayıs Resmi Gazete Özeti
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 Üncü Maddesi Uygulama Usul Ve Esaslar...
VUK 130 Sirküler Geçici Vergi Uzatılması
Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü
4 - 10 Mayıs Resmi Gazete Özeti
Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin İlave Tamamlama Süresi
Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin 1 Yıla Kadar İlave Tamamlama...
27 Nisan - 3 Mayıs Resmi Gazete Özet
VUK Sirküler 129 Şubat Mart KDV Beyan Süre Uzatımı
13 - 19 Nisan Resmi Gazete Özeti
06 - 12 Nisan Resmi Gazete Özeti
Ücretsiz İzin Formu Örneği
VUK 518 Tebliğ Uygulama İç Genelge
2019 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
30 Mart - 5 Nisan Resmi Gazete Özeti
SGK Prim Ertelemesi Duyuru
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
Kısa Çalışma Aylık Puantaj
Kısa Çalışma Günlük Puantaj
Kısa Çalışma Ödeneği Bildirimi
Covid-19 Virüs Salgını Kapsamında Alınan Yeni Önlemler
Sermaye Şirketlerinin Nakit Kar Payı Dağıtım Kararları
Sermaye Şirketlerinin Nakit Kar Payı Dağıtım Kararları Duyuru Tobb
Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı
VUK Genel Tebliği Sıra No 518
Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması
Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimler İhracat Süre Uzatılması
23-29 Mart 2020 Resmi Gazete Özeti
VUK Genel Tebliği Mücbir Neden Erteleme Takvimi
Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Ek Süre Talep
16 - 22 Mart Resmi Gazete Özeti
09 - 15 Mart Resmi Gazete Özeti
Sirküler 2020-4 Dijital Hizmet Vergisi
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Rehberi
02-08 MART RESMİ GAZETE ÖZETİ