2011 Yılında Migros’tan Mal Alan Şirketlerden 2011 Yılı Brüt Satışları 10 Milyon TL’yi Aşan Şirketler 01.09.2013 Tarihinden İtibaren E-Fatura Düzenlemek Zorunda Kalacaktır

  • Ana Sayfa
  • Köşe Yazıları
  • 2011 Yılında Migros’tan Mal Alan Şirketlerden 2011 Yılı Brüt Satışları 10 Milyon TL’yi Aşan Şirketler 01.09.2013 Tarihinden İtibaren E-Fatura Düzenlemek Zorunda Kalacaktır

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile E-FATURA yaygınlaştırmaya başlanmıştır.

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı E-Fatura uygulamasına 397 Nolu VUK Tebliği ile başlamış bulunmaktadır. Bu bağlamda Maliye Bakanlığı www.efatura.gov.tr portalı ile de bu uygulamalarını yürütmektedir.

397 Sıra Nolu Tebliğ ile VUK 232 Maddesine göre FATURA düzenlemek zorunda olanlara Elektronik Fatura (E-Fatura) düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak 421 Nolu VUK Tebliği ile Elektronik Fatura (E-FATURA) DÜZENLE zorunluluğu olan mükellefler genişletilmiştir.

Tebliğe göre Elektronik Fatura (E-FATURA) DÜZENLEMEK ZORUNDA OLANLAR;

1-5015 Sayılı Petrol Piyasası kapsamında Madeni Yağ Lisansına sahip olanlar ile bunlardan MAL alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibari ile ( 2011 yılı Brüt Satışları) 25 Milyon TL Brüt Satış hasılatına sahip olan mükellefler,

2-4760 Sayılı ÖTV Kanununa göre III Sayılı Listedeki Malları imal, inşa veya İTHAL EDENLER ile bunlardan 2011 Yılında mal alan mükellefler 31.12.2011 tarihi itibari ile (2011 Brüt Satışları) 10 Milyon TL Brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler,

3- 421 Nolu Tebliğ veya 397 Nolu Tebliğ Kapsamında E-FATURA DÜZENLEYEN Mükellefler,

Yukarıda sayılan mükelleflerin birbirlerine yapacakları mal teslimi veya hizmet ifasında bulunmaları halinde E-FATURA (Elektronik Fatura) düzenlemek ZORUNDADIRLAR.

Yukarıdaki sayılan şirketler;

1) Elektronik Fatura Sistemine 01.09.2013 tarihinden itibaren geçeceklerdir.

2) Ayrıca bu mükellefler 2014 yılından itibaren de Elektronik Defter Kullanmak zorundadırlar.

ÖNEMLİ UYARI: Yukarıda bahsedilen kapsama giren mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr portalında tek tek sayılmıştır. Bu nedenle Bu şirketlerden 2011 yılında mal satın alan şirketler de Elektronik Fatura (E-Fatura) kapsamına girmektedir.

Örneğin; 2011 Yılında şirketiniz MİGROS A.Ş.’tan herhangi bir mal (Örneğin Ciklet bile satın alsanız) satın aldıysanız ve 2011 BRÜT SATIŞLARINIZ 10 MİLYON TL’yi aşıyorsa tebliğ kapsamıda ELEKTRONİK FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞUNUZ VARDIR.

Tebliğ yazımında kapsamın bu kadar geniş olabileceği ya öngörülemedi ya da Maliye Bakanlığı SİSTEMİN KAPSAMINI hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak istiyor diye düşünebilirsiniz.

Bize göre Maliye Bakanlığı sisteme 4760 Sayılı ÖTV Kanunun 3 Sayılı Listesindeki malı imal, inşa veya İthal eden ve bu malları satışını yapan BAYİLERİ kapsama almak istediğini düşünmekteyiz. Ancak Tebliğin yazımında cümle kurgusundaki hata nedeniyle her hangi bir mal alımı öngörüyor. Bizce Sistemin yeni olması nedeniyle kademeli bir geçişi öngörülmelidir. Aksi halde 2011 Brüt Satışları 10 Milyon TL olan bir çok firma kapsama girmektedir. Neredeyse Türkiye Genelinde MİGROS’tan alışveriş yapmayan firma neredeyse yok gibidir. Maliye Bakanlığı’nca bu konuda ACİLEN bir açıklama yapılmasına ihtiyaç vardır.

TÜM MÜKELLEFLERE ve MESLEK Camiamıza DUYRULUR.

E-FATURA HAKKINDA HATIRLATMALAR

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Tebliğe ulaşmak için tıklayınız) göre 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son başvuru tarihi 01/09/2013’tür.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

· 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

· 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01/09/2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak ve 31/12/2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır (Başvuru hakkında detaylı bilgi için tıklayınız).

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alım yapanlar için 25 Milyon TL, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alım yapanlar için 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura uygulamasına dahil

397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

416 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

424 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ 58 2013-03

EFATURA PORTALINA KAYITLI ŞİRKETLER

http://sorgu.efatura.gov.tr/kullanicilar/liste.php?bolum=asltd&xls

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap