2015 Emlak Vergisinde Önemli Hususlar

2015 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ:

Gayrimenkul sahibi olanlar için EMLAK VERGİSİNİ ÖDEME tarihi her yıl MAYIS ayı sonu ve KASIM ayı son günü olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmektedir.

Bu nedenle 2015 Emlak Vergisinin ikinci taksitinin ödeme süresi yaklaşıyor. İkinci Taksite ilişkin Bu süre 2015 Kasım Ayının son günü sona ermektedir. Emlak Verginizin 2.taksitini bu süreye kadar ödemeyi unutmayınız.

EMLAK VERGİSİNİ NASIL ÖDEYEBİLİRSİNİZ?

Emlak Vergisi ödemeleri ilgili gayrimenkulün bağlı olduğu BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hesaplarına yapılmaktadır. İnternet Üzerinden ödeme alan belediyelerde ise ilgili belediyenin Web sitesinden Kredi Kartı sistemi ile ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve İnternet Bankacılığı sisteminden HAVALE yöntemi ile de VERGİ ÖDEMESİ yapabilirsiniz.

ÖDENMEYEN VERGİLERİN CEZASI NEDİR?

Emlak Vergisinde Ödenmeyen Vergilerde, ödenmeyen her ay için % 1.4 (Yüzde bir virgül dört = 0.014 ) oranında Gecikme Cezası hesaplanır. Vergi Aslı ile hesaplanan Gecikme Zammı birlikte ödenmek zorundadır.

EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET ŞARTLARI:

Emlak Vergisini Türkiye sınırları içerisindeki tüm gayrimenkul sahipleri ödemek zorundadır.

Ancak Emlak Vergisi Kanununa göre, TEK BİR EVİ olup, GELİRİ OLMAYAN kişiler belirli şartları taşıyorlar ise EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEZ?

Türkiye sınırları içerisinde evi, işyeri, arsa ve arazisi olan kimseler Emlak Vergisi Kanunu gereğince EMLAK VERGİSİ Mükellefidirler.

 

Emlak Vergisi Kanunu gereğince;

– 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahiplerinden; 200 Metre karenin hesabında Konutun Brüt alanı dikkate alınır. Ayrıca Hisseli meskenlerde hisse oranı değil, meskenin tüm brüt alanının 200 m2’yi aşmaması gerekir. Tek bir gayrimenkul hesaplamasında da intifa hakkı sahipliği de dikkate alınır. Örneğin Hem bir meskeni, hem de intifa hakkı olan bir başka meskeni var ise muafiyet uygulanmaz.

– Gelir sahibi olmayan: Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından, örneğin SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b) ve TC Emekli Sandığı’ndan (4/c) aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimlerinin aldığı maaşlar haricinde Gelir Vergisi Mükellefi veya başka sebeplerle menkul sermaye iradı, mevduat faizi, repo, döviz tevdiat hesabı faizi, fon payı geliri vb. geliri varsa, 2014 Yılı için 26.000 TL aşıyorsa Emlak Vergisi’nden MUAF OLAMAZLAR.

 

– Kışlık evin yanında yazlık eve sahip olmayan

 

– Bir başka meskende hisse sahibi olmayan (İntifa Hakkı Sahipliği dahil)

 

– Ev hanımı, engelli, gazi, işsiz, dul, yetimler ve emekliler EMLAK VERİSİNDEN MUAF olabilirler.

 

Ancak bu Mesken sahipleri meskenin bağlı bulunduğu Belediyeye bir dilekçe ile yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Dilekçe vermeyen ve muafiyet şartlarını taşıyan mesken sahipleri bu MUAFİYETTEN YARARLANDIRILMAMAKTADIR.

 

Bu nedenle mesken sahipleri yukarıdaki şartları taşımaları halinde ilgili belediyeye yazılı dilekçe ile müracaat ederek muafiyet durumlarını işletmek durumundadırlar.

 

TEK BİR İŞYERİ SAHİPLERİ İÇİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ YOKTUR.

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANI NEDİR?

 

Emlak Vergi hesaplamalarında Vergisinin oranı meskenlerde binde bir (Binde Bir =0.001) , diğer gayrimenkullerde ise binde ikidir. (Binde iki = 0.002)

 

Bu oranlar, Büyükşehirlerde ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanıyor.

 

Buna göre büyükşehirde Emlak Vergisi Oranı Meskenlerde Binde 2 (Binde iki = 0.002), İşyeri ve diğer gayrimenkullerde Emlak Vergisi Oranı binde 4 (Binde dört = 0.004 ) olarak hesaplanır.

 

Öte yandan tasarrufu kısıtlanan gayrimenkullerde Emlak Vergisi Oranı, Emlak Vergisi Oranının 1/10 Oranında uygulanır.

 

Ayrıca Bir gayrimenkulün Emlak Vergisi satıldığı yıla ait kısmı SATICIYA, alındığı tarihihi takip eden YILLARDA ise ALICIYA aittir. Ancak Satın alındığı yılın sonuna kadar ilgili Belediyeye gayrimenkulün alındığı kaydettirilmek zorundadır.

 

 

FAZLA ÖDENENE VERGİLER İADE ALINABİLİNİR Mİ?

 

Emlak Vergisinden MUAF olma şartlarını taşıyan Emlak Vergisi Mükellefleri, Geçmişte Fazla ödemiş oldukları EMLAK VERGİLERİNİ İADE ALMA HAKLARI VARDIR.

Bu durumda olan Emlak Sahipleri ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirerek, Geçmiş dönemlerde Fazla Ödedikleri vergilerin İade edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

İade Talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabilecek olup, 2015 yılı içinde 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarına ait fazla ödenen Vergiler iade talep edilebilinir.

Belediyeler, Fazla ödenen bu Vergileri, Emlak Vergisi Kanunu kapsamında İADE ETMEK zorundadırlar.

 

—————————— Muafiyet Dilekçesi Örneği ————————————————

TARİH …./…./….

………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

 

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.

 

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

 

Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

 

Yukarıda bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

 

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı : ………………………….

Mahallesi : ………………………….

Cadde ve Sokağı : …………………………..

Kapı ve Daire No : ………………………….

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

 

———————————— GAYRİMENKÜL SATIŞININ BİLDİRİMİ ——————- TARİH …./…./….

 

………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Belediyenizin …………. numaralı kayıtlı emlak (bina) vergisi mükellefiyim.

Aşağıda Ada, Parsel, Pafta Numaralarını belirttiğim ………………………….m2 büyüklüğündeki …………………………………………….. adresinde bulunan gayrimenkulümü ……………………. Tarihinde ………………… TL’ye …….……………..’a satmış bulunuyorum.

 

Bu gayrimenkulle ilgili olarak Dairenizdeki emlak vergisi mükellefiyet kaydımın silinmesini arz ederim.

 

ADRES MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı : ………………………….

Mahallesi : ………………………….

Cadde ve Sokağı : …………………………..

Kapı ve Daire No : ………………………….

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap