2018 Af Kanunu Çıkıyor, Vatandaşın Başka Beklentileri De Var

24 Haziran 2018 Seçimlerine giderken, Hükümetimiz tarafından Meclise Sevk edilen Torba Af Kanunu Mükellefleri ve Seçmenleri sevindirmiştir.

Ancak Vergi Mükellefleri ve Seçmenlerle görüşürken bizlere dile getirilen ve kanun çıkarken eklenmesini talep ettikleri birkaç hususu da dile getirmek istedik.

Vatandaşlarımızın 2018 Torba Af Kanunu ile İmar Affı, Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma, Matrah Artırımı, Stok Affı, Kasa/Ortaklar Cari Hesabı Affı, Trafik Cezalarında Af, Yaşlılık Aylığında artış, Öğrencilere tekrar eksik yıllarını okuma imkanı gibi çok önemli ve gerekli imkanlar sunmaktadır.

Vergi ve SGK Borçlarını peşim ödeyenlere de Faizin % 90’ı silinerek, Aslı ve % 10 Faizi ile ödeme imkanı getiriliyor.

Bu Konularla ilgili bilgilendirme Seminerlerimize en kısa sürede başlayacağız.

Ayrıca Vatandaşların ve Vergi Mükelleflerinin bizlere hatırlattığı aşağıdaki hususları da Hükümet yetkililerine iletmemiz yönünde çok sayıda telefon ve mail aldık.

VATANDAŞLARIMIZIN EK BEKLENTİSİ NELERDİR?
Vergi Mükellefleri ve vatandaşlarımız 2018 Af Kanununa aşağıdaki konuların da eklenmesini talep etmektedir;

1-SGK Prim Borçlarında Geriye Dönük Prim Borçlanması istemektedirler. Yüzbinlerce vatandaşımızın emeklilik yaşı dolmasına rağmen zaman zaman çalışamaması nedeniyle gün eksikleri olduğu ve bunu da şu an çalışarak kapatamadıklarını söylemektedirler. Bu tür vatandaşlara geriye dönük olarak Askerlik Borçlanması, Doğum Borçlanması gibi bir borçlanma imkanı verilmesini istemektedirler.

2-SGK açısından Çıraklık başlangıcının SGK Emeklilik hesabında yıl olarak dikkate alınarak Emeklilik Hesaplanmasını talep etmektedirler. Böylelikle Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi gibi Meslek Lisesinde Çırak olarak çalışıp SGK girişi olanların emeklilik hesaplamalarında ve Çocuk, Askerlik Borçlanmasında ilk giriş olarak dikkate alınması böylelikle Borçlanma ve Emeklilik işlemlerinin yürütülmesini arzu etmektedirler.

3-Vergi Affı Kanununda Matrah Artırımları, 2016 yılını kapsamakta 2017 yılı tüm beyannameleri ve vergileri ödendiği için Mutlaka 2017 Yılının Kapsama dahil edilmesi gerekir.

4-Yastık altında bulunan, Yurt dışında bulunan paraların Türkiye’ye getirilmesi halinde % 1’i alınarak Vergiden ve sorgulamadan muaf tutulması gerekir.

5-Asgari Ücrette Aği yerine, Asgari Ücrette % 75 Vergi Muafiyeti getirilerek, Asgari Ücretlinin Vergi yükü hafifletilmelidir.

6-Vergi Dilimleri 2018 yılı ilk dilimi 100.000 TL altı % 15

Vergi Oranına tabi tutularak Vatandaşların Vergi yükü hafifletilmeli ve vergi tabana yayılmalıdır.

7-Geçici Vergi Oranı Gelir Vergisinde % 15, Kurumlar Vergisinde % 20 yerine, Tüm Mükelleflerde % 10 oranına düşürülerek azaltılmalıdır.

8-Tüm Dernek ve Vakıflara ödenen bağış ve Yardımların Vergiden İndirimi imkanı getirilmelidir.

Bu kapsamda Vatandaşlarımızın ve Vergi Mükelleflerinin taleplerini değerlendirilerek verginin tabana yayılması ve mükelleflerin üretime daha fazla katılması sağlanacaktır.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap