6322 Sayılı Kanunla Hizmet İhracına Yeni Teşvikler Getirildi

6322 Sayılı Kanunla Yabancı Ülke kişi veya kurumlarına verilen bazı hizmetlerin kazançları Gelir ve Kurumlar Vergisinden % 50 ‘si İstisna edilmiştir.

Teşvik Kapsamına giren Hizmetler:

  1. Mimarlık
  2. Mühendislik
  3. Tasarım
  4. Yazılım
  5. Tıbbi Raporlama
  6. Muhasebe Kaydı tutma
  7. Çağrı Merkezi
  8. Veri Sağlama
  9. Eğitim
  10. Sağlık

İstisnadan Yararlanacak Olanlar: Yukarıda belirtilen hizmetleri Türkiye dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yapılması halinde elde edilen KAZANÇLAR Gelir veya Kurumlar Vergisi açısından % 50’si İSTİSNA EDİLMİŞTİR.

Bu İstisnanın tespitinde, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişi ile işyeri kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilen ve münhasıran YURT DIŞINDA yararlanılan yukarıdaki hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnanın konusuna girmektedir. Kazancın % 50’si istisnadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU:

Yukarıda sayılan hizmetler için KDV kanunu açısından istisna olabilmesi için, Hizmetin YURT DIŞINDA verilmesi gerekmektedir. Ancak yukarıdaki hizmetlerin Türkiye’de verilmesi halinde KDV İSTİSNASI YOKTUR.

SONUÇ:

6322 Sayılı Kanunla 1-Mimarlık, 2-Mühendislik, 3-Tasarım, 4-Yazılım, 5-Tıbbi Raporlama, 6-Muhasebe Kaydı tutma, 7-Çağrı Merkezi, 8-Veri Sağlama, 9-Eğitim, 10-Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de yerleşik olmayan kişi veya kurumlara verilmesi halinde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi açısında Kazancın % 50’si istisnadır.

Ancak Yukarıda sayılan hizmetlerin Yurt içinde verilmesi KDV Kanunu açısından istisna olmayıp, KDV açısından sadece yurt dışında verilen hizmetler İSTİSNADIR.

Bu gerçekten Türkiye’nin yukarıda yapılan hizmetlerin gelişmesini, uluslar arası arenada söz sahibi olmasını sağlayacak olumlu bir gelişmedir.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap