Elektronik Beyanname Gönderme Tebliğ Taslağı Hakkındaki Görüşümüz

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257.nci Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden elektronik beyannamelerin gönderilme usullerini düzenlemek üzere Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağı Biz Meslek Mensupları ile şirketleri zor duruma sokacak uygulamaları içermektedir.

Bize göre Tebliğ Taslağı hakkındaki görüşlerimiz şunlar;

1-VUK Tebliğ Taslağının 3.Maddesinin b Fıkrasında Bahsedilen yetkisiz/sözleşme imzalamadan gönderenlere ceza verilmesi uygun olacaktır. Ancak Sözleşme yapılması, İnternet Vergi Dairesine gönderilmesi sevhen unutan meslek mensuplarına bize göre program ikaz etmelidir. Aracılık Sözleşmeniz internet Vergi Dairesi Datasında yer almamaktadır. Bu ikaza rağmen beyanname gönderen Meslek Mensuplarına beyanname göndermelerine engel olunacağına, Usulsüzlük Cezası kesilmesi daha doğrudur.

2-Ayrıca Tebliğ’de Aracılık Sözleşmelerinin 2 örnek düzenlenmesi gerektiği, Düzenlenen Sözleşmelere ait Damga Vergisinin de yasal süresi içerisinde beyan edilip ödeneceği tabidir. Denmesi yararlı olacaktır.

3-Gelir İdaresi tarafından Eğer Şifresi iptal etme yöntemini seçilir ise Şifresi iptal edilen Meslek mensubu başka bir meslek mensubu ile tek bir sözleşme yapmak suretiyle kendine ait mükelleflerin beyannamelerini gönderebilsin. (Tabi ki yapılacak sözleşme ile hangi firmalara ait beyanname gönderileceği belirtilmek şartıyla.) aksi halde bir şifre iptali mükelleflerin mahrumiyetine sebep olur.

4-Bize göre, uygulanan hususlara eklenen internet vergi dairesine sözleşmelerin girilmesi haricinde yeni bir uygulama getirmeye gerek yoktur. Sözleşmesini girmeyen meslek mensuplarına bence Usulsüzlük Cezası vererek dikkatlerini çekmek daha doğru yöntemdir. Ayrıca Beyanname gönderirken sözleşmesi olmayan meslek mensuplarına beyannamenin kabul edilmemesi, onaylanmaması bütün bu tartışmaları ortadan kaldıracaktır.
Meslek Mensuplarını bu kadar sıkıntıya sokacak uygulamayı yayınlamak yerine, beyanname kabulünde Vedop ‘ta sözleşmesi olmayan Meslek Mensuplarına beyanname onayını vermemekle tüm sorunlar aşılacağına inanıyoruz.

Bu tebliğ hükümlerinin uygulanabilir, Cezalandırıcı değil, hataları nasıl önleyebiliriz mantığı ile yapılması hepimiz açısından istenen amaçlarımızdandır.

Önerilerimi değerlendirmeniz dileklerimle,

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap