Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerini Bildirmeyi Unutmayın

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DIŞINDA KALAN diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Kurumlar Vergisi mükellefleri dışında kalan; Kollektif Şirketler, Adi Ortaklıklar ve Eshamsız Komandit Şirketler ilk formlarını 31.08.2021 tarihinde vermişlerdi. Bu mükellefler güncellemelerini Geçici vergi beyannamesi ile yapamadıkları için 529 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinin (2) fıkrasına göre; Her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 529)

Yorum Yap