Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Şartları Kolaylaştı Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hızlandı Kayıt Dışı Ekonomi Mi ? Kayıtlı Ekonomi Mi ?

  • Ana Sayfa
  • Köşe Yazıları
  • Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Şartları Kolaylaştı Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Hızlandı Kayıt Dışı Ekonomi Mi ? Kayıtlı Ekonomi Mi ?

Bilindiği gibi 6102 Sayılı Yeni TTK. 6335 Sayılı Değişikliklerle birlikte 01 TEMMUZ 2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

6102 Sayılı Yeni TTK.’nın 11.nci Maddesine göre Ticari İşletme Tanımı yapılmakta, bu tanıma göre “Ticari İşletme :

1)Esnaf İşletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerini devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

2)Ticari işletme ile Esnaf işletmesi arasındaki sınır, BAKANLAR KURULUNCA ÇIKARILACAK KARARNAMEDE gösterilir. “ der.

Yine Yeni TTK.’nın 12.nci Maddesine göre “TACİR: 1)Bir ticari işletmeyi KISMEN DE olsa, KENDİ ADINA işleten kişiye tacir denir.

2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçları ile halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.” Demektedir.

Ayrıca 21.07.2007 tarih, 26589 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ESNAF, SANATKAR ve TACİR ve SANAYİCİ ayrımı belirlenmiş, Bu belirlemeye göre de

VUK 177.Maddesinde belirtilen Hadleri aşmayan mükellefler 19.12.2012 tarih ve 28502 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan tebliğin “Geçici 1.Maddesi kapsamında İşletme Defteri tutabilirler.” ( İlgili Tebliğ için linki tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-16.htm )

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(V.U.K. MADDE:177)

YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI ……………….. 150.000.-TL

YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI………………. 200.000.-TL

HİZMET G.SAFİ HASILAT …………………………… 80.000.-TL

1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ BEŞ KATI İLE

YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI …………… 150.000.-TL

(VUK 177 Maddedeki Hadler için Tıklayınız. http://www.ivdb.gov.tr/pratik/oranlar/yedi.htm )

Bu kapsamda yukarıdaki tutarları aşan şahıs mükellefleri ile Şirketler Yeni TTK. Kapsamında 64.ncü Maddelerinde yazılı olan BİLANÇO ESASINA GÖRE ;

a) YEVMİYE DEFTERİ,

b) Defteri Kebir,

c) Envanter Defteri

Tutmak zorundadırlar. Ayrıca 6102 Sayılı Kanunun Defteri Tutma ve Diğer Hükümlerine de uygulamak zorundadırlar.

Bu durum varken 6322 Sayılı Kanunla GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ imkanı tanınmış, 18.12.2013 tarihli 93 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanmış ve GERÇEK USUL MÜKELLEFLERİNİN BASİT USULE GEÇİSİNE ilişkin bir Sirküler yayınlanmıştır.

Bu 6322 Sayılı Kanunla çerçevesinde çıkan 93 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerne göre; Gelir Vergisi 47 ve 48.Maddede yazılı şartları taşıyan ve arka arka son iki yıl alış-satış ve hasılat tutarları 47.Maddedeki hadleri aşmıyor ise BASİT USULE OCAK ayının SONUNA kadar başvurması halinde BASİT USULE geçebileceklerdir.

Bize göre, Ülkemizde kayıt dışı ekonomi olduğu sürece Mükellefleri kayda almak, Vergi ödetmek, Defter kayıt tutturmaktan uzaklaştıran GÖTÜRÜ veya BASİT USUL gibi Vergi Matrahını sadece ALIŞ-SATIŞ faturasına endekslemek yanlıştır.

Biz ve bizim gibi ekonomist ve vergicilerin önerisi, BASİT USUL ve İŞLETME HESABI ESASININ komple kaldırılmasıdır. Tüm işletmelerin BİLANÇO ESASINA göre defter tutmasıdır.

Ülkede Vergiyi tabana yaymak, Vergi Adaletini sağlamak, Kayıt Dışı ekonomiyle mücadele etmek istiyorsanız Vergi Kaçağını Arttıracak ve Vergi Adaletini bozacak uygulamalara son verilmesini sağlamalıyız.

TÜM MÜKELLEFLERE ve MESLEK Camiamıza DUYRULUR.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap