Haksız Rekabet, Etik Kurallar Ve Ücret Paradoksu

Mesleğimizin Yasalaşmasının 17.Yıl dönümünü kutladığımız şu günlerde, Mesleğimizin kurumsallaşması ve gerekli saygınlığı kazandığına inancımız sonsuzdur. Öncelikle yapılan tüm çalışmalardan dolayı tüm emeği geçen meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Muhasebe Mesleği her zaman EKONOMİK gelişmelerden ve krizlerden en çok etkilenen hizmet sektörlerinden biridir. Ülkemizin ekonomisinin IMF İstikrar programlarına bağlı olması, Uluslar arası ekonomik gelişmeler, dövizde meydana gelen dalgalanmalar, ülkemiz ekonomisini yıllar boyunca çeşitli dönemlerde krizlere maruz kalmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle krizlere paralel olarak Mesleğimizde Muhasebe / Müşavirlik hizmet bedellerinin zamanında alınamaması veya hiç alınamaması sonuçlarını doğurmaktadır.

Meslek Mensubu arkadaşlarımızla yapılan çeşitli istişare görüşmelerinde; meslek mensuplarının hep bu sorunu ön plana çıkmıştır.  Mesleğini tam icra eden meslek mensubu ücretini eksik veya hiç alamaması sonucu mağdur duruma düşmektedir.

Kriz dönemlerinde meslek mensupları Muhasebe / Müşavirlik hizmet bedellerini alamadıkları gibi, Mükellefleri adına yaptıkları adres değişikliği, unvan ve sermaye değişikliği, Tasfiye gibi işlemleri nedeniyle mükellefleri adına ödemiş oldukları paraları dahi alamaz duruma düşmüşlerdir.

Hal böyle olunca biz meslek mensuplarının Meslek Mensupları Kalite ve Standartlarını yükseltememekte,  Meslek mensubu arkadaşlarının tasarruf tedbirleri alması zarureti hasıl olmaktadır.  Hatta Meslek Mensuplarının Haksız rekabetine yol açmaktadır.

Bizime göre Ücret Sistemi ;  Etik Kurallar, Haksız Rekabet  ve tüm sorunların çözüm anahtarıdır.

Ücret Sistemi denince aklımıza Tarifemiz geliyor. Bence Sözleşmeleri yapmak kadar, Sözleşmede yazılı olan ücretleri zamanında ve tam alabilmek de bir o kadar önemlidir.

Bize göre klasik sitemlerden ayrı bir ödeme sistemi üretilmelidir.  Bu sistemler meslek gruplarımızda tartışılmalıdır.

Ücret Sistemi için önerilerimiz;

1)Maliye Bakanlığı Koordinesi ile Ücret Tahsilatı :  Meslek Mensupları aslında Maliye Bakanlığı’nın fahri personelidir. Bu nedenle Ülkemizde Verginin Tabana yayılması isteniyor ise Meslek Mensuplarına mutlaka Yetki ve Sorumluluk verilmeli, Müşteri ile Ücret, Etik Kurallar ve Haksız rekabete yol açacak fiillerde bulunulmasının önüne geçilmelidir. Bunun bize göre en etkili yolu Sözleşmelerin En az 3 örnek tanzim edilmesi, Tanzim edilen söyleşmelerin 1 örneğinin Mükellefin Vergi Dairesine tevdi zorunluluğu getirilmesi ve Sözleşmede yazılı ücretin Her ay Muhtasar ve /veya KDV beyannamesi Tahakkukuna İlave edilmesi ile Mükellef Muhasebe / Müşavir ücretini Mükellef Vergi Dairesine borçlanmış olacak ve Vadesi de ilgili verginin ödenme zamanı olan 26.gün normal vergisi ile Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeyecektir. İlgili Vergi Dairesi Bu Tahakkuk Eden ücreti Meslek Mensuplarına Vade tarihinden itibaren 5.gün Sonunda Banka Hesaplarına otomatik olarak ödenecektir.

Bu sistemle Mükellef ile Meslek Mensubu arasında Ücret pazarlığı olmayacak, hak edilen ücret alınmış olacak ve Vergi İdaresi Mükellefin işlemlerini kimin yaptığını, hangi ücrete yaptığını bilecektir. Mükellef ile Meslek Mensubu sadece seçilme aşamasında anlaşmış olacak, ücret artışları, ücretin ödenip ödenmemesinden Meslek Mensubu sorumlu olmayacaktır. Maliye bakanlığı  Muhasebe / Müşavirlik hizmetini bir Amme Hizmeti olarak görecek ve ödenmeyen Vergiler gibi ücreti ödemeyen mükellefe haciz uygulayabilecektir.

            Bu sistemin İşlemesi Kusursuz olacağına inancım sonsuzdur.

2) Mesleki Odalar Kanalıyla Ücret Tahsili :TÜRMOB çıkaracağı Bir Mesleki karar ile Sözleşme örneklerinin 1 nüshası Mali Müşavirin Meslek Odasına Verilecektir. Bu sistemle Her oda Meslek Mensuplarının ücretlerini tahsil etmek için bir birim oluşturacaktır. Ücretler tüm mükellefler bazında Meslek Mensubunun Odasına ödenecektir. (Örneğin, Avukatların Barolardan Aldıkları ücretler gibi) Bu birim Her ay Mükelleflerin ücretlerini tahsil edecekler ve Tahsilatı her ay sonu Meslek Mensubunun Banka Hesabına ödeyecektir. ödenmeyen ücretlerini AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ hükümlerine göre takip-tahsilat yapabilecektir.  Bu sistemde ücret tahsil edilince Meslek Mensubuna ödeme yapılacak olduğundan 1.sistemden daha az etkilidir. Ancak yinede meslek mensubu ücret nedeniyle haksız rekabet yapamayacak, mükellefler de eften, püften sebeplerden dolayı meslek mensubunun ücretlerini ödememezlik yapamayacaklardır.

Kanımızda bu iki sistemle sunulacak çözüm de Meslek Mensuplarının Hem Etik Kurallara uymalarını, Hem Haksız Rekabet yapmalarını da denetlemiş olacak, Mesleğimiz Hak ettiği ücretleri alabilen, Kamusal bir görevi başarı ile yürütebilen, Rekabet ve iş kaygısından uzak çalışma imkanına ulaşacaktır.

SONUÇ

         Meslek Mensuplarının işlerini düzenli, titiz yapan ve Haksız Rekabet , Etik kurallara uyan kişilere dönüştürmek istiyor isek, ülkemizin ekonomisinde vergilerin REEL gelirler üzerinden alınmasını istiyor isek, Muhasebe , Müşavirlik, Denetim faaliyetlerinde şeffaf hareket eden, Vergi kanunlarını mükemmel uygulayan bir Ticari hayat bekliyor isek, Ülkemizin kalkınmasını sağlamak, Vergi Adaleti sağlamak istiyor isek, Verginin tabana yayılmasını istiyor isek, vergisiz ekonomik olay kalmasın istiyor isek,  100.000 kişiye ulaşan Meslek Mensuplarını görevini yapmalarında vicdanı ile cüzdanı arasında kalmasına engel olmamız gerekmektedir. Mükelleften Ücret Alan Meslek Mensubu yerine, Devletten Ücret alan meslek mensubu haline getirerek, yaptığımız hizmetin Kamusal bir görev olduğu bilincini yerleştirmek gerekmektedir.

         Ücret kaygısından uzak, Haksız Rekabetsiz, Etik Kurallara bağlı, Ülkemizin Yasalarına bağlı yarınlarda buluşmak dileklerimle.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap