İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Son Durum

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında yayımlanan 28.09.2008 tarihli Tebliğde de açıklandığı üzere İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLMEK İÇİN:

  1. 18 Yaşını doldurmuş olmak,
  2. Kanuna tabi Zorunlu Sigortalılık kapsamında sigortalı olmamak,
  3. Kendi Sigortalılığı nedeniyle AYLIK bağlanmamış olmak,
  4. İsteğe Bağlı Sigortalılık için Başvuruda bulunmak,

İsteğe Bağlı Sigortalılık için Başvuru Şekli:

Eskiden beri sigortalı olanların herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Yeni kayıt olacakların İl/Merkez Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta İle başvurularda, Taahhütlü veya APS ile yapılan günden , Adi Posta veya kargo ile yapılan başvurularında ise Kurum Evrak kayıdına alındığı gün müracaat edilmiş sayılır.

İsteğe Bağı Sigortalılık Başlangıcı :

Sigortalılık Başlangıcı GİRİŞ bildirgesinin verildiği, Tekrar taleplerde dilekçenin kuruma verildiği ayı takip eden ay başından geçerlidir. Bu nedenle Kuruma verilen GİRİŞ veya Yeniden talep dilekçesinin gönderiliş tarihi önemlidir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Sona Ermesi:

Sona Erme Dilekçesinin kuruma intikal ettiği günden önceki primi ödenmiş son günden itibaren geçerlidir.

Ayrıca, Aylığa hak edilmesi halinde, aylık talep tarihinden geçerli olarak sona erer.

Sigortalının ölümü halinde, prim borcu yoksa ölüm tarihinden, prim borcu var ise hak sahibinin 12 ay içerisinde ödememesi veya ödemeyeceğini bildirmesi halinde son ödenen prim tutarından itibaren sona erer.

İsteğe Bağlı Sigortalılık PRİMİ NE KADARDIR :

İsteğe Bağlı sigortalılar da Sağlık yardımından yararlanacakları için Prim tutarı KAZANÇ tutarının % 20 Yaşlılık, % 12 Sağlık olmak üzere % 32 oranında prim öderler. Asgari Ücretten prim ödemek isteyenler ; 638,70 YTL X % 32 = 204,38 YTL prim ödeyeceklerdir.

Eksik süreler için İsteğe Bağlı sigortalı olanlar, Eksik güne tekabül eden Kazancın % 32’ini öderler…

Örneğin, 15 gün eksik çalışan işçi için İsteğe bağlı Sigorta Primi = (638,70 / 30 ) X 15 gün = 319,35 YTL X % 32 = 102.19 YTL Prim Ödeyecektir.

BU HÜKÜMLER 2008 EKİM AYINDAN GEÇERLİDİR.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap