KDV Oranlarındaki İndirim 30.09.2017 Tarihinde Sona Erdi Şimdi Ne Yapmak Lazım

Başta konut sektörü olmak üzere, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki KDV oranlarının % 18’den % 8’e indirilmesi şeklinde yapılan indirim 30.09.2017 tarihinde sona ermiştir.

Bize göre Ülke ekonomisini canlandıran bu sektörlerdeki KDV oranlarındaki indirimin kalıcı şekilde devam ettirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ülkemizin Vergi Gelirlerinin başında KDV ve ÖTV gelmektedir. Yaşamın temel ihtiyaçların genelinde KDV ve ÖTV oranlarının yüksek olması bizim bu iki vergiyi yeniden düzenlenmesine gerek kılmaktadır.

KDV Oranlarına bakıldığında % 10 ile 1984 yılında başlayan yolculuk, bazı mallar itibari ile % 23’e kadar çıktığı yıllar olmuştur. Nihayetinde günümüzde KDV % 18 Genel Oranı ile çok sayıda mallar için ödenen bir vergi olmuştur.

Mevcut KDV Kanunu hem oran olarak % 1, % 8, % 18 olmak üzere 3 oranlı bir kanun, hem de Tahakkuk esasına göre tahakkuk eden bir Vergi. Verginin büyük bir kısmı % 18 oranlı ürün gurubundan alınmakta, Vergi İndirim mekanizması sebebiyle, hem mükellefler tarafından sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanımını, kayıt dışılığı arttırmaktadır.

Maliye Bakanlığı kayıt dışılığı azaltmak için dürüst mükellefler üzerinden denetimlerle kayıt dışılığı azaltmak için ayrıca büyük çabalar sarf etmektedir.

Ayrıca Vergi Mal veya hizmetin geliri tahsil edilmeden fatura veya belge düzenlendiği anda ödenmekte olup, Vadeli satış yapan Mükelleflerin eline satış bedeli geçmeden borç tahakkuk ederek mükellefleri zor duruma düşürmekte, vergi borcu üretmektedir.

Bu sistem yıllardır ülke ekonomisinde işletmelere yük olmakta ve işletmeler bu nedenle fatura kesmekten veya belge vermekten kaçınmakta ve kayıt dışı ekonomiyi körüklemektedir.

Bize Göre KDV Vergisinde % 18 oranında bir KDV’nin Hesaplanması işverenlerin işletmelerinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. KDV Vergisinin kaldırılmasından ziyade REHABİLİTE EDİLMESİ gerekmektedir.

Ülkemizin ekonomisinde İnşaat Sektörünün önemli yeri vardır. İnşaat Sektöründe konut üretimi ülke nüfusuna bakıldığında hala büyüktür. Konutlarda ise vergilemeyi 2013 yılından sonra hükümetimiz arsa rayiç bedeli dikkate alarak belirlemiştir. Ancak 2016 yılından beri Konut, Mobilya ve beyaz eşyada KDV oranında indirime gitmiş ve ülke ekonomisi gerçekten canlanmıştır. Bu kadarcık bir düzenleme bile sektörü canlandırmasına yetmişken KDV kanunlarında yeniden bir yapılanma yapmanın zamanı geldi ve geçmektedir

Bize göre Rehebilitasyon için KDV Vergisinde İNDİRİM Mekanizmasının KALDIRILMASINI öneriyoruz. Ayrıca KDV Oranının % 1’e İndirilmesini öneriyoruz. Böylelikle her 100 TL satış yapan her işyeri 1 TL’sini Devlete KDV olarak ödeyecektir. Böylelikle hem her vergi mükellefi Vergi ödeyecek, hem de KDV İADE işlemleri yapılmayarak, Ülke Kasasından ek kaynak çıkışı olmayacaktır.

Bu sistem değişikliği ile Ülkemizin Gayri Safi Satışlarının % 1’i kadar Her ay Devletin kasasına KDV Vergi geliri alınması sağlamış olacaktır. Böylelikle Gayrisafi Hasılatımız olan 499 Milyar 315 Milyon TL’nin % 1’lik kısmı olan 4 Milyar 993 Milyon TL Gelir elde edilmiş olacaktır.

Böylece Mükellefler Vergi Yükü Hesaplamasında her 100 TL satış için % 1 KDV yüklerinin olduğunu bilecek, kayıt dışı alışlar veya sahte fatura yasal olmayan işlemlere tevessül etmezler. Hem de Faturalarını düzenli keserler.

İnşaat sektörün Ülkemiz için kritik bir sektördür. Ülkemizin büyüme trendine bakıldığında hem inşaat sektörü hem de bu sektöre ürün üreten imalat sektörleri önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Sektör ülkemizin istihdamına ve işsizlikle mücadeleye olan katkısı çok büyüktür.

Bu yönleriyle sektörün desteklenmesini ve dönemsel vergileme teşviklerinden kalıcı düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir.

KDV KANUNDAKİ REVİZYON ÖNERİMİZ:

Bize göre Rehebilitasyon için KDV Vergisinde İNDİRİM Mekanizmasının KALDIRILMASINI öneriyoruz. Ayrıca KDV Oranının % 1’e İndirilmesini öneriyoruz. Böylelikle her 100 TL satış yapan her işyeri 1 TL’sini Devlete KDV olarak ödeyecektir. Böylelikle hem her vergi mükellefi Vergi ödeyecek, hem de KDV İADE işlemleri yapılmayarak, Ülke Kasasından ek kaynak çıkışı olmayacaktır.

Bu sistem değişikliği ile Ülkemizin Gayri Safi Satışlarının % 1’i kadar Her ay Devletin kasasına KDV Vergi geliri alınması sağlamış olacaktır. Böylelikle Gayrisafi Hasılatımız olan 499 Milyar 315 Milyon TL’nin % 1’lik kısmı olan 4 Milyar 993 Milyon TL Gelir elde edilmiş olacaktır.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap