Mobilya Sektöründe Yüklenilen KDV İade Edilebilecek

Mobilya Sektöründeki KDV Oranları 02.01.2020 tarih 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.01.2020 tarih 1994 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”’ın 3’üncü maddesi ile % 18’den % 8’e kalıcı olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki II sayılı listenin “B)DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 33’üncü sırasına eklenerek yapılmıştır.

Bu değişiklikle sonucu; 30.12.2019 tarih ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde belirtilen 9401.30 ila 9404.29 GTİP numaraları arasında bulunan bazı mobilyaların teslimlerinde uygulanan KDV oranı 02 OCAK 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %18’den %8’ indirilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi kapsamında İndirimli Oran KDV Hükümlerine göre; KDV oranı indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen, Bakanlık tarafından yıllık olarak belirlenen alt limit tutarını aşan (2020 yıı için 17.300 TL) KDV tutarları iade edilmektedir.

Mobilya Sektöründe KDV Oranı % 8’e indirilen Ürünlerin satışlardan kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi yapıktadır. KDV İadesini Aylık almak isteyenler sadece MAHSUBEN alabilirken, Yıllık almak isteyenler ise NAKİT veya MAHSUBEN şeklinde alabileceklerdir.

SONUÇ:

Mobilya Sektöründeki KDV Oranları 02.01.2020 tarih 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.01.2020 tarih 1994 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”’ın 3’üncü maddesi ile % 18’den % 8’e kalıcı olarak değiştirilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi kapsamında İndirimli Oran KDV Hükümlerine göre; KDV oranı indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen, Bakanlık tarafından yıllık olarak belirlenen alt limit tutarını aşan (2020 yıı için 17.300 TL) KDV tutarları iade edilmektedir.

Mobilya Sektöründe KDV Oranı % 8’e indirilen Ürünlerin satışlardan kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi yapıktadır. KDV İadesini Aylık almak isteyenler sadece MAHSUBEN alabilirken, Yıllık almak isteyenler ise NAKİT veya MAHSUBEN şeklinde alabileceklerdir.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1994

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6- İlgili mevzuata göre; toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimi,”

MADDE 3- Aynı Kararın eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“33- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar

 

9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışmdan
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,”

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2007 26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
8/2/2008 26781
6/4/2008 26839
19/7/2008 26941
20/9/2008 27003
29/3/2009 27184
15/7/2009 27289
28/4/2011 27918
27/11/2011 28125
27/12/2011 28155
27/1/2012 28186
24/3/2012 28243
12/9/2012 28409
1/1/2013 28515
24/2/2013 28569
1/12/2013 28838
31/1/2015 29253
1/1/2016 29580
5/5/2016 29703
30/6/2016 29758
8/9/2016 29825
25/11/2016 29899
3/2/2017 29968
28/7/2017 30137
3/2/2018 30321
5/5/2018 30412
9/5/2018 30416
18/5/2018 30425
15/8/2018 30510
31/10/2018 30581 (Mükerrer)
19/12/2018 30630
31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
21/3/2019 30721
22/3/2019 30722
1/5/2019 30761
2/10/2019 30906

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap