Özel Tüketim Vergisi İadesi

Özel Tüketim Vergisi İadesi

Özel Tüketim Vergisi İadesi kapsamındaki işlemlerini gözden geçirmek ve mevzuata en uygun vergi yapılandırmasıyla tam uyumu sağlamak amacıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I, II, III ve IV listelerinde uzmanlaşmış profesyonel kadromuzla ÖTV hizmetleri danışmanlığı vermekteyiz.

ÖTV İadesi Nedir?

Firmalar ihraç edilen ürünler için ithalatta ödedikleri Özel Tüketim Vergisinin İadesini alma imkanına sahip olup, uzman kadromuz işlemleri derinlemesine incelemekte, yapılan tüm ithalat ve ihracat işlemlerini incelemekte ve şirketlere uygulanan Özel Tüketim Vergisini belirlemektedir. bu Özel Tüketim Vergisinin şirketlere iadesi sırasında destek sağlar.

ÖTV İadesi Nasıl Alınır?

İthalat aşamasında ÖTV’nin gümrük idaresine ödenmesi ve ithal edilen malların ithalatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda, ithalatta ödenen ÖTV ithalatçı ihracatçıya iade edilir. Örneğin ithal parfümün ithalatçı tarafından ihraç edilmesi durumunda gümrükte ödenen ÖTV iade edilecektir.

Yani gümrük idaresine ÖTV ödenerek ithal edilen eşyanın, ithalatçı tarafından herhangi bir değişiklik yapılmaksızın 1040 rejim kanunu ile açılan ihracat beyannamesi ile ihraç edildiği durumlarda, ithalat sırasında gümrük idaresine ödenen ÖTV vergi dairesi tarafından iade edilebilir.

ÖTV İade Talep Süresi

12.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğde yapılan düzenleme ile başvurunun nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, mücbir sebepler veya beklenmeyen durumlar nedeniyle ihracatın bu süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde ihracatçıların ek süre talepleri, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde ilgili vergi dairesi/sicil memurluğu tarafından yapılan açıklamalara göre değerlendirilecektir.

Buna göre ihracatçılar tarafından en geç 3 aylık sürenin bitimini takip eden 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına veya gelir dairesine sunulması dilekçesi ile ek süre talep edilecektir. Bu süreden sonra yapılan veya ihracatçı tarafından yapılmayan ek süre talepleri kabul edilmeyecektir.

İhracatçı, ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmeyen durumu belirtecek ve bu dilekçeye yalnızca ihracat koşulu ile teslimat için faturanın bir kopyasını ekleyecektir. Hiçbir belge mükellefler Vergi Dairesi ya da Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ek süre isteği temelini oluşturan olay ya da durumu kanıtlamak için istenecektir. Vergi Daireleri ve Gelir Dairesi Başkanları, kendilerine yapılan ek süre taleplerini öncelikle talebin zamanında yapılıp yapılmadığı ve ilgili ihracatçı mükellefi tarafından incelenecektir. Ek süre verilmesinde mücbir sebeplerin varlığı Vergi Usul Kanununun 13üncü maddesine göre belirlenecektir. İhracatın yasal süre içinde gerçekleşmesini engelleyen ve mücbir sebep olarak kabul edilmeyen durumlar beklenmedik durumlar olarak değerlendirilecektir.

Özel Tüketim Vergisi İadesi

Yurt dışında (Avrupa içinde) dizel tüketimi için yapılan tüketim ve vergi masrafları, mal ve yolcu taşımacılığı yapan işletmeler için kısmen iade edilebilir.

Bu kısmi iadeler Belçika, Fransa, İtalya, Slovenya, Macaristan ve İspanya’dan temin edilebilir.

7,5 Ton ağırlığındaki kamyonlar ve M2 ve M3 kategorilerinde kayıtlı otobüsler bu tür iadeler için uygundur. Bununla birlikte, başvuru prosedürü zaman alıcıdır ve yüksek düzeyde idari çalışma gerektirir ve geri dönen her ülkenin başvuru formları ve son başvuru tarihleri ile ilgili farklı gereksinimleri vardır.

Bununla birlikte, deneyimli personelimiz, Özel Tüketim Vergisi iadesi başvurularınızın doğru bir şekilde doldurulduğundan ve verilen süreler içinde sunulduğundan emin olacaktır. Hizmetimizden yararlanarak, değerli zamandan ve iç kaynaklardan tasarruf edebilir ve ana işinize rahatça odaklanabilirsiniz. Özel Tüketim Vergisi iadesi başvurularınız için bize güvenebilirsiniz. Öyleyse, kuruluşumuzun vergi makamlarıyla olan 25 yıllık ilişkisinden ve şirketiniz için en uygun iade satın alma planını oluşturma konusundaki uzmanlığından yararlanın.

ÖTV İadesi İçin Gerekli Belgeler

Firmamız sizler için Özel Tüketim Vergisi İadesi için tüm gerekli belgeler ile sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır. ÖTV iadesi için gerekli belgeler hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

Yorum Yap