Türk Lirası Mevduata Dönüşümle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Türk Lirası Mevduata Dönüşümle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

27 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna tutulması öngörülmüştür.

Resmi Gazete için tıklayınız.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)

Yorum Yap