Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçeceklerde Maktu ÖTV Artışı

27/5/2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içecekler ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinde uygulanan maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere artış yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre 27/5/2022 tarihinden itibaren uygulanacak yeni maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile eski tutarların yer aldığı cetveller aşağıdadır.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ 

27/5/2022

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
Eski Yeni
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 3,5277 4,4096
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 0 17,3457 21,6821
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 117,1916 146,4895
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 176,8713 221,0891
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 140,4559 175,5698
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 481,9875 602,4843
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 17,3457 29,5849
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 481,9875 602,4843
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 481,9875 602,4843
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 481,9875 602,4843
2208.50 Cin ve Geneva 0 481,9875 602,4843
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 481,9875 602,4843
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 481,9875 602,4843
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0 481,9875 602,4843
2208.70 Likörler 0 481,9875 602,4843
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 481,9875 602,4843
2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0 481,9875 602,4843
2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0 481,9875 602,4843

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

(3/1/2022)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

Maktu Tutarı

Eski

Vergi
(TL)
Yeni
Eski Yeni
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 45 0,6464 0,7110 0,8642 0,9506
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 45 0,6464 0,7110 0,8642 0,9506
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 45 0,6464 0,7110 0,8642 0,9506
2402.20 Tütün içeren sigaralar 63 0,7197 0,7916 0,7150 0,7865
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapilmiş purolar, uçlari açik purolar, sigarillolar ve sigaralar)

– Tütün yerine geçen
maddelerden yapilmiş
purolar, uçlari açik
purolar ve sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapilmiş

45

63

0,6464

0,7197

0,7110

0,7916

0,8642

0,7150

0,9506

0,7865

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 63 0,7197 0,7916 0,7150 0,7865
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt
pozisyon notunda
belirtilen nargile
li
63 0,1450 0,1595 0,8370 0,9207
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevasi 500 gr.i geçmeyen_ 55 0,0921 0,1013 0,8370 0,9207
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevasi 500 gr.i geçen ambalajlarda 55 0,0921 0,1013 0,8370 0,9207
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 0,7197 0,7916 0,7150 0,7865
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,0994 0,1093

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız

Yorum Yap