Ücret Garanti Fonu

Ücret Garanti Fonu

Ücret Garanti Fonu Nedir?

Ücret Garanti Fonu, sigortalıyı çalıştıran işverenin hizmet akdine tabi olduğu, iflas ilan ettiği, işverene iflas belgesi aldığı, iflas ettiği hallerde geçerli olmak üzere, iş ilişkisinden doğan işçilerin üç aylık ödenmemiş ücretlerini karşılamak üzere kurulmuş, ve iflasın ertelenmesi nedeniyle ödeme yapamaz hale gelir.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.

Ücret Garanti Fonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgeler ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 1. Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
 2. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösteren Belge;
  • İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,
  • İşverenin İflası Durumunda; mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
  • İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,
  • İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,
 3. İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi,

Ücret Garanti Fonundan Kimler Yararlanabilir?

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin üç aylık ödenmeyen ücret alacakları Ücret Garanti Fonu’ndan ödenir. Bu haktan yararlanmak için işçilerin başvuruyu bizzat yapmaları gerekir.

Hak Kazanma Şartları

İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;

 • Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak çalışıyor olması,
 • İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesi nedenleriyle),
 • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması,
 • 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması,

Ödeme Miktarı

Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler her halükarda sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu Ödemelerinin Yapılması

Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.

İlgililere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

Yorum Yap