Uzaktan Eğitimde Belge Düzeni ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Değerli Meslektaşlarım, 2020 Yılında 10 Mart tarihinden itibaren Türkiye’de de çok ciddi etkileri olan COVİD-19 Koronavirüs Salgını’nın öncelikle bir an önce sona ermesini temenni ederek yazıma başlamak istedim. Tüm Hastalarımıza Acil Şifalar, vefat eden vatandaşlarımızın ailesine ve tüm ülkemizin başı sağ olsun.

Bu gelişmeler Eğitim ve Öğretim hayatını eve taşımaya, Online Eğitime, Videolu eğitimin yapılmasına ve yaygınlaşmasına olanak sağladı.

UZAKTAN EĞİTİMİN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DURUMU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
1-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN
5520 Sayılı Kurumlar vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında Uzaktan Eğitim veren Şirketler Kurumlar vergisi, Şahıs Firmaları ise Gelir Vergisine Tabidirler. İnternet üzerinden yapılan satış anında tahakkuk gerçekleştiği için Gelir oluşmuş olmakta ve Dönemin NER (SAFİ) TUTARI üzerinden Gelir Veya Kurumlar vergisine tabi olacaktır. Bu kapsamda bir vergi istisnası mevcut değildir.

Diğer taraftan kendi nam ve hesabına web sayfasını kurarak, instagram, yotube hesabından yayın yaparak bu eğitimi yapanlar 2020 yılı için 40.000 TL’nin altında olan Eğitmenler için Vergiden Muaftır. Ancak bu eğitimi bir vergi mükellefi olan bir kuruma vermesi halinde Gelir Vergisi 94.Maddesi 18.fıkrasının diğer Serbest Meslek ödemelerine uygulanan % 20 stopaj kesintisi yapılarak ücret tahsil edilmelidir.

Yine Online Eğitim işini bir kuruma/ şirkete /firmaya bağlı aylık ücret karşılığı alması halinde elde edilen gelir Ücret olacağından Bordro düzenleyerek ücretini alacağından Ücret Stopajı kesilmelidir.

2-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN
İnternet Üzerinden Uzaktan eğitimi yapan firma veya şirket Öğrencilere veya eğitim alan kişilere ücreti tahsil ettikleri aşamada fatura düzenlemesi gerektiği, Eğitmenleri kuruma bağlı çalışması halinde eğitmene ödenen paraları ücret bordrosu düzenlemesi gerektiği, kendi nam ve hesabına ait web sitesi, yotube veya instegram hesabından verilmesi halinde, alınan bedellere belge düzenlenmesine gerek olmadığı, 2020 yılında 40.000 TL’yi aşan ve devamlılık arzetmesi halinde vergi mükellefiyeti tesis ettirerek Gerçek usulde Gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda oldukları nettir. Aksi takdirde Vergi İdaresi tarafından Re’sen Mükellefiyet tesisi yapılacak ve Vergi Ödeme, Beyanname vermeme, Defter tutamamalarından dolayı gerekli Usulsüzlük cezaları kesilecektir.

3-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN
3065 Sayılı KDV Kanununda Eğitim Faaliyetlerinde sadece Üniversiteler ve Yüksekokullar ile 5580 Sayılı Kanun kapsamındaki Özel Eğitim Kurumları, 2828 Sayılı Çocuk Esirgeme Kurumu ve 573 Sayılı Özel Eğitim Kurumları’nın verdiği hizmetlerde % 8 KDV uygulanmaktadır.

Maalesef internet üzerinden uzaktan eğitim platformları kurarak Online / Videolu Uzaktan eğitim verenler % 18 KDV.’ye tabidirler. Bu nedenle her türlü araçlarla Uzaktan Eğitim veren kişiler mutlaka vergi mükellefi olmaları ve % 18 KDV Hesaplayarak ödemeleri gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİMİZ:
Vergi Kanunlarımız incelendiğinde Uzaktan eğitim veren kurumlar veya firmalara özel bir ayrıcalık verilmediği, Vergi ödevlerini yerine getirmeleri gerektiği, bağımlı çalışan eğitmenlere ücret ödemesi yapmaları gerektiği, bağımlı çalışmayan eğitmenlere Arizi Serbest Meslek kazancı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve Gelir Vergisi 94 Maddesi kapsamında stopaj kesintisi yapmak zorunda oldukları belirtilmektedir. Eğitmenlere ödenen Arızi serbest meslek kazançları için Gider Pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

Serbest olarak kendi nam ve hesabına Arızi olarak Uzaktan eğitim verenlerin ise 40.000 TL’lik tutarı aşması halinde Gelir Vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği, Bu faaliyetleri devamlı yapanların ise Vergi Mükellefi olmaları gerektiği ve Defter tutma, Beyanname verme ve Fatura düzenleme yükümlülüklerinin olduğunu hatırlatırız.

KDV Kanunu yönünden de Uzaktan eğitim veren kurumların bir ayrıcalığının olmadığı ve genel KDV oranı olan % 18 KDV hesaplayarak beyan etmeleri gerekmektedir.

Bize göre; Koronavirüs Salgını nedeniyle bir çok uzaktan eğitim platformlarının kurulduğu bu dönemde ücretli verilen bu eğitimlerin % 50 Kurumlar/Gelir Vergisi Muafiyetinin verilmesi ve KDV oranının da % 1’e indirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap