Ba Bs Formları Tebliğ Taslağı Hakkında Görüşlerimiz

Vergi Usul Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden ihdas edilen BA, BS Formlarının kimler tarafından verileceğini, verilme şartlarını düzenleyen Tebliğ Taslağı incelendiğinde, tarafımızca aşağıdaki önerilerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (TASLAK) için tıklayınız

1- Kısaca Ba, Bs Formu olarak adlandırılan formların Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti olanlar tarafından verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

2- Bu formların tek bir Beyan halinde gönderilmesi, Ba, Bs ayrı ayrı tahakkuk alınmaktansa TEK tahakkuk esasına dönülmesini,

3- Ba, Bs Faturalarının 5000 TL sınırının kaldırılması, Alış ve Satış Fatura Listesi şekline dönüştürülmelidir. İlk etapta bu yapılamıyor ise, Sınırı hiç değiştirmeden 8.000 TL tutarı uygulamak doğrudur.

4- Beyanname Verme Dönemi ertesi ayın 28’i olarak belirlenmiş, bunun kesimlikle Ay sonu olarak belirlenmelidir. Bu uygulamada tarihten ziyade ay tabiri daha doğru olacağını düşünmekteyim.

5- Bizce Ba, Bs Formları ile ilgi Düzeltmeler için VUK göre ceza kesilmemelidir. Ba, Bs formlarını hiç vermeyenlere veya süresinden sonra verenlere Ceza tabiki doğrudur. Ancak beyannını zamanında veren mükellefin Düzeltme yapma hakkının kullandırılmalıdır. Önceki uygulamalarda Her türlü düzeltme, geç verme veya hiç vermeme durumlarının tümünde Ceza kesilmekteydi.

6- Muhtasar Beyanname ile beyan edilen ödemelerin tekrar BA, BS formlarında tekrar bilgilerinin istenmesine gerek olmadığını düşünmekteyiz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bu önerilerimizi dikkate alacağını ümit ediyoruz.

Ba Bs Formu 2010 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap