Özel Amaçlı KDV İade Raporu Tasdik Hizmeti

Özel Amaçlı KDV İade Raporu Tasdik Hizmeti

Özel Amaçlı KDV İade Raporu Tasdik Hizmeti, Uzun adı katma değer vergisi olan KDV, 01.01.1985 tarihinden bu yana 3065 sayılı kanunla uygulanmaya konulmuş bir vergi türüdür. Bu vergiyi devlet, harcamalar üzerinden talep etmektedir. KDV, gerçekte en sondaki kullanıcının ödediği vergidir, yani malın tüketicisi veya kullanıcısı tarafından ödenmektedir.

Devletin vergiye tabi mükelleflerin kullanımına sunduğu KDV iadesi, mükellefler için istisnai veya teşviksel bir durumdur. Burada amaç, KDV’nin kapsadığı indirim ve mahsup mekanizması açısından verginin son tüketici üstünde kalması ya da son tüketiciler dışında bulunanlar üstünde kalmamasıdır.

Özel Amaçlı KDV İade Raporu Tasdik Hizmeti

Ancak bazı durumlarda vergiyi son tüketicinin üzerinde bırakma durumu gerçekleşmeyebilir, yani vergi satıcının üzerinde kalır. Bu duruma örnek olarak, bazı iş türlerindeki hizmet veya mal satışlarında Katma Değer Vergisi’nin hiç olmaması ya da çok düşük olması gösterilebilir. Bu veya benzer durumlar ortaya çıktığında artık KDV iadesi söz konusu olacaktır. Mesela bir firma %18 nispetinde KDV ile alarak kullandığı bir malı, alıcıya %1 KDV ile satması halinde aradaki farkı tüketiciye yansıtamamasından dolayı iade talep etmek durumunda kalır.

Yasal düzenlemeye göre KDV iadesi oluşturan işlemler;  Liman ve havaalanı arama işletme, petrol arama, teşvik belgeli yatırım malları, engellilere araç teslimi, ihracat istisnası, değerli maden arama-işletme, boru hatlarıyla taşıma, uluslararası taşımacılıktır. KDV iadesini yurt içinde hizmet ve/veya mal ihracatı yapan kurum ve kişiler ile ayrıca kanuna uygun olarak yapılmış yurtdışı hizmet ve/veya mal işlemleri yapanlar alabilirler. Maliye Bakanlığı da bazı hallerde vergi alacağını garantilemek için mükelleflere belli nispetlerde Katma Değer Vergisi kesintisi yapma payı verdiğinde, kesilen vergi miktarına ilişkin gerekli evrakların tamamlanmasıyla Vergi Dairesi kanalıyla KDV iadesi talep edilebilir.

Tasdik Hizmetleri ve Özel Amaçlı Raporlar

Son yapılan yasa değişikliğinin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesiyle KDV iadesi, vergiyi doğuran işlemin bulunduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar talep edilebilir. Yapılan değişiklik ile 01.01.2019’dan sonra gerçekleşen tam istisnadan kaynaklı KDV iade alacaklarının, bu durumun oluştuğu yılı izleyen yılbaşı itibariyle iki yıl boyunca ilgili kişi veya kurum tarafından dilekçe ile talep edilmesi gerekir. Yasada belirtilen bu süre içerisinde KDV iade talebinin yapılmaması durumunda artık zamanaşımı ortaya çıkacaktır. Ayrıca 2010 yılından bu yana KDV iade talebinin internet üzerinden yapılması da mümkün hale gelmiştir. Bunun için katma değer vergisi mükellefleri, kullanıcı kodu ve şifresi ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden giriş gerçekleştirerek işlem yapabilirler. Sisteme giriş yapılmasının akabinde işlem seçenekleri arasından KDV iade talebi listelerini gönderme seçeneği seçilerek iade işlemi başlatılabilecektir.

3065 Sayılı Kanun kapsamındaki KDV iade talebi işlemlerinin her biri için farklı evraklar istenmektedir. 11. maddeye istinaden KDV iadesi talebi için istenen evraklar; talep dilekçesi, hizmet ve satış faturalarına ilişkin liste, gümrük beyannamesi, iadesi kabul edilen KDV hesaplama tablosu, yüklenen Katma Değer Vergisi listesi ve ihracatın yapıldığı dönemin indirilecek KDV listesidir. 13. maddeye istinaden KDV iadesi talebi için istenen evraklar da; talep dilekçesi, satış faturaları listesi, iade hakkı oluşturan işleme dair yüklenen KDV listesi, istisnaların beyan edildiği döneme dair indirilecek KDV listesi, vergi dairesinden alınan İstisna Belgesi örneği ve iade talep edilen KDV hesaplama tablosudur. 13. maddeye istinaden KDV iadesi talebi için istenen evraklar ise; talep dilekçesi, yıllık iade miktarına dair tablo, indirimli orana ilişkin işlem yapıldığı yıl, bu işlemlerin satış ve alış faturalarının benzerleri ve listesi ile yıl içerisinde mahsup edilen, miktarları aylık olarak verilen ayrıntılı bir tablodur.

Yorum Yap