Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmeti

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmeti

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmeti

Özel Tüketim Vergisi Tasdik Hizmeti, Özel Tüketim Vergisi anlamına gelen ÖTV, ne anlama geldiğini söylediğimizde harcama vergisidir. Bu, devletten ürünlere veya mallara mahsup edilen bir vergi türüdür. Türkiye’de sınırları Avrupa Birliği’ne uygun olarak kanunlarla belirlenen ÖTV uygulamasının amacı, zararlı madde veya madde kullanımını azaltmaktır. Bu nedenle, sosyal faydayı dikkate alır.

Özel tüketim vergisi (ÖTV), 4760 sayılı Kanuna ekli dört ayrı listede yer alan mallar üzerindeki tek seferlik vergi türüdür. Birçok üründe uygulanır. Daha önce uygulanan “Göçmenlik Vergisi” ne benzer. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleri ile ön plana çıkmıştır. 1244 sayılı yasa ile 2002 yılında kabul edilmiştir.

ÖTV Hangi Ürünlerde Var?

  • Bazı lüks ürünlerde (lüks arabalar, mücevherler, lüks mobilyalar, kürk..)
  • İnsan sağlığına zararlı olduğu düşünülen ürünlere (tütün, alkol)
  • Lüks beyaz eşyalarda
  • Çevreye zarar veren lüks ürünlerde (benzin, kömür, folik asit) uygulanır.

Kimler ÖTV’den Yükümlüdür ?

  • I, III ve IV sayılı tarifeli mallar ile II sayılı tarifedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal ve ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirinler
  • Lüks motorlu araç ticareti yapanlar, aracı kullanmak üzere ithal edenler ve ya müzayede yolu ile aracın satışını gerçekleştirenler ötv den yükümlüdürler.

ÖTV Muafiyeti Ne Anlama Geliyor?

Ötv’nin gerekli olduğu ürünlerden bu metnin toplanmayacağı durumları ifade eder. 2016 yılında ÖTV Kanunu’na eklenen geçici 7’nci maddeye göre; Şehir içi yolcu taşımacılığını taksi, minibüs, minibüs, otobüs, şahıs ve ticari yük taşıma şirketlerini çekici, kamyonet ve kamyonlarla gerçekleştiren firmalar bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Ayrıca bu ÖTV muafiyetinden engelli bireyler de yararlanabilmektedir.

Bu gibi birkaç durumda, istisna kapsamına girer. Bunlar; askeri istisnalar, diplomatik istisnalar, ihracat istisnaları, ithalat istisnaları, Türk Hava Kurumu alımları istisnaları, kamu kurumları istisnaları, petrol amaçlı istisnalar ve güvenlik kuruluşlarının silah alımları istisnalarıdır.

Özel Tüketim Vergisinin Ödeme Şekli

Özel tüketim vergisi beyanname verme süreleri içinde ödenirler. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yaptığı bankalar kanalı ile yapılabilir.

ÖTV ve KDV Arasındaki Farklar Nelerdir?

ÖTV ve KDV bazı özelliklerde birbirine benzemektedir. Bu ikisini birbirinden ayıran en önemli özellik ötv’nin tek aşamalı bir vergi türü olmasıdır. İthalat, üretim veya ilk satın alma sırasında ilgili mallardan yalnızca bir kez alınır. Bu mallar el değiştirdiğinde ÖTV tekrar tahsil edilmez.

ÖTV ve KDV bazen birbiriyle karıştırılmaktadır. Özel tüketim vergisi anlamına gelen ÖTV, bir malın ilk satışında kesilen bir vergi türüdür. Katma değer vergisi anlamına gelen KDV, aynı malın el değiştirmesi veya başkasına satılması gibi durumlarda ödenmeye devam eder.

Bunlar, oran ve uygulama açısından da farklılıkları olan iki tür vergidir. KDV, mal ve hizmet teslim eden tarafından ödenen, ancak mal ve hizmet teslimlerinde alıcıya tahsil edilen bir harcama vergisidir. Yüzde 1 ile yüzde 18 arasında değişiyor.

ÖTV ise tek aşamalı bir vergi türüdür ve kapsamı sınırlıdır. KDV ise daha geniş bir alanda uygulanmaktadır. ÖTV oranları daha yüksek ve KDV oranları daha düşük.

ÖTV Nasıl Hesaplanır? Özel Tüketim Vergisi Oranları Nelerdir?

Satın almak istediğiniz aracın vergi tutarını ve ÖTV indirimli fiyatını kolayca hesaplayan birçok web sitesi ve uygulama bulunmaktadır. Aracın cinsine ve fiyatına karşılık gelen orana göre yapılan hesaplama ile ÖTV ve KDV dahil tüm vergiler dahil fiyat alabilirsiniz.

Güncel ötv oran ve tutarlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisinin Özellikleri

Yönetimi kolaydır. ÖTV’ye tabi mallar sınırlı olduğundan ÖTV mükelleflerinin sayısı diğer vergi mükelleflerinin sayısına göre çok düşüktür.

Kapsamı sınırlıdır. ÖTV, ÖTV Kanununa ekli belirtilen dört tarifede mallar üzerinden tahsil edilir. Her mal ve hizmetin sırrı olmadığı için kapsamı diğer vergi türlerine göre oldukça sınırlıdır.

Hazineye katkısı çok yüksektir. Hazine’nin ÖTV gelirleri genel bütçe vergi gelirleri arasında önemli bir yere sahiptir. Mükellef sayısının az olduğu ve uygulama alanının sınırlı olduğu dikkate alındığında ötv’nin hazine gelirlerindeki önemi oldukça yüksektir.

Yorum Yap