Konkordato Mevcut Proje Revizesi

Konkordato Mevcut Proje Revizesi

Konkordato mevcut proje revizesi, Borçlunun teklifinin kaynakları ile orantılı olmaması, tek başına geçici konkordato süresinin kaldırılması veya borçlu için kesin sürenin kaldırılması veya borçlu için kesin sürenin verilmemesi ile sonuçlanmamaktadır. Çünkü borçlu, ön projesini belirli bir süre içinde revize edebilir. Borçlunun varlığı ile orantısız olan ön projeyi revize etmemesi veya ön projeyi kesin süre içinde revize etmemesi veya teklifin kaynakları ile orantılı olmaması halinde borçlunun konkordatosunun başarı ile sonuçlanmayacağı anlaşılmaktadır.

Konkordato Mevcut Proje Revizesi

Konkordato başvurusunda sunulacak ilk belge ön konkordato projesidir. Ön konkordato projesinde borçlu borçlarını hangi oranda veya vade ile, alacaklıların alacaklarından ne ölçüde feragat edeceklerini, ödemeleri yapabilmek için mevcut mallarını satıp satmayacaklarını, faaliyetlerine devam etmek için gerekli mali kaynakları ve alacaklılara ödemelerini sermaye artırımı yoluyla yapacaklarını ödeyecektir veya kredi temini veya başka bir yöntem kullanarak. Sağlanacağını gösteren noktaları içerir. Ön konkordato projesi belirli ve geçici bir süre içinde değiştirilebilir ve revize edilebilir. Ancak ön konkordato projesinin gerçekçi ve uygulanabilir olması çok önemlidir.

Konkordato Tasdik Edilirse Ne Olur?

Konkordatonun tasdik edilmesi, mahkemenin ve alacaklıların, borçlunun verdiği ya da üzerinde anlaşılan başka bir teklife onay vermesi demektir. Mahkemenin verdiği tasdik kararıyla konkordato borçlu için bağlayıcı hale gelir.

Yorum Yap