Konkordato Süreç Yönetimi

Konkordato Süreç Yönetimi

Konkordato süreç yönetimi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK), 7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında “iflasın ertelenmesi” uygulamasına son verilerek yerine Konkordato uygulaması hayata geçirilmiştir. Aslında Konkordato uygulaması önceden beri var olan bir müessese olmasına rağmen 7101 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikler ile daha kolay ve uygulanabilir hale getirilmiştir.

Konkordato Süreç Yönetimi

Konkordatonun temel nedeni borçlunun borçlarını vadesi geldiğinde ödeyememesi veya zamanında ödeyememesi tehlikesiyle karşı karşıya olmasıdır.

Konkordato, iyi niyetli ve maddi zorlukları olan şirketlerin finansal yapılarını düzeltebilmeleri için son şanstır. Hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan bir kurumdur. Aynı zamanda borçlu ve alacaklılar arasında yeniden yapılanma anlaşmasıdır. Konkordatonun diğer temel işlevi alacaklıların haklarının mutlak korunmasıdır ve bu nedenle şirketin varlıkları komiserin gözetiminde tutulur.

Borcu vadesi geldiği halde ödeyememe tehlikesi bulunan veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçlu, Asliye Ticaret Mahkemelerine dilekçe ile konkordato talebinde bulunabilir, borçların yeni vadesi veya vadesinden indirilmesi talebinde bulunabilir. borçlar. Yine iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı gerekçeli dilekçe ile borçlu için konkordato talebinde de bulunabilir. Hakkında konkordato kararı verilebilecek kişiler; tek mal sahipleri, sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar, alacaklılar ve gerçek kişilerdir. Hem başvuru sürecinde hem de tüm süreç boyunca size yardımcı oluyoruz.

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

Borcunu ödeme zorluğu çeken borçlu. 7101 sayılı yasa ile ticari faaliyet göstermeyenlere de bu hak verilmiştir. İflasa tabii bir borçlu için iflas talep etme hakkı bulunan her alacaklı konkordato da talep edebilir.

Konkordato talebinde bulunacak kişi, borçlu iflasa tabii ise faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabii değilse yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi´ne başvurabilir.

Konkordato gider harcı konkordato talep eden tarafından yatırılır. Mahkemece kabul edilen konkordato süre talebi, karar açıklandıktan sonra 5 gün içerisinde borçlu masrafları ödeyip işleme koymaz ise kendiliğinden ortadan kalkar.

Konkordato mali ve hukuki süreçlerinin yürütülmesi konusunda sizlere hizmet sunmaktan gurur duyarız.

Konkordato Süreci Nedir?

Konkordato süreci, borçlunun teklifinin alacaklıların belli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve projenin mahkeme tarafından onaylanması ile başlar. Mahkeme öncelikle borçlunun konkordato için uygun şartlara sahip olup olmadığına karar vermelidir. Başvuru aşamasında ibraz edilen belgelerin incelenmesi ve borçlunun işlem için uygun şartlara sahip olmadığına karar verilmesi halinde konkordato talebi reddedilir. Yasal şartlar uygunsa süreç başlar. Mahkemenin onayı ile konkordato planı bağlayıcı hale gelir.

İlk aşamada mahkeme borçlu için 3 aylık geçici ödemesiz süre tanımakta ve süreci kontrol etmesi için konkordato komiseri görevlendirmektedir. Gerekirse, süre 2 ay uzatılabilir. Geçici mühlet süresi içinde planın başarılı olabileceğine dair bir rapor varsa mahkeme bu kez kesin mühlet verir. Konkordato süresi normalde 1 yıldır, ancak kursa bağlı olarak 6 ay uzatılabilir. İstisnai durumlar dışında borçlunun süre içinde takibi yapılamaz ve daha önce verilmiş olan takip kararları durdurulur. Ayrıca, borçtan faiz alınmaz.

Konkordato Süreci Nasıl İşliyor?

Alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılan konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Konkordato Süresi En Fazla Kaç Ay?

Konkordato Süresi Ne Kadardır? Yasada belirtildiği üzere ilgili belgelerin sunulması için mahkeme 3 ay geçici mühlet süresi vermektedir. Eğer talep edilirse bu 3 ay 2 ay kadar daha uzatılabilir ve toplam süre 5 aya çıkar.

Yorum Yap