Şirket Genel Kurul – Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirket Genel Kurul - Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirket Genel Kurul – Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirket Genel Kurul – Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Anonim şirketlerde genel kurul, şirket içinde bulunması zorunlu organlardan biridir. Anonim şirketin karar organı olarak nitelendiren bu organ, ticari hayatta ve şirketin sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketin yönetim ve temsil organı olarak tanımlanır ve zorunlu organlardan biridir. Yönetim kurulunun faaliyetleri süreklidir ve şirketin sürekliliği açısından büyük önem taşır.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşlemleri Danışmanlığı hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınız en doğru ve etkili şekilde karşılanmaktadır.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Nedir?

Anonim şirketlerde yasal olarak zorunlu organlardan biri genel kuruldur. Şirket içinde olması gereken bu organın bulunmaması, şirketin dağılmasına neden olabilir. Genel Kurul; Anonim şirket yapısını oluşturan diğer organların seçimi, şirket karlarının dağıtımı ve şirket hesaplarının doğrulanması gibi şirketin temelini oluşturan konularda kararlar alır.

Şirketin genel kurulu yılda bir veya birkaç kez toplanır ve kararların nasıl alınacağına dair birçok usul yönetmeliği vardır. Genel kurulun usule uygun olarak toplanması ve karar alması büyük önem taşımaktadır. Genel kurul tarafından alınan kararlar, şirket içindeki tüm pay sahiplerini ve diğer organları bağlar.

Anonim şirketlerde genel kurula ilişkin düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 407. maddesinde ve aşağıda yer almaktadır. Genel kurulun yönetim kurulu gibi daimi bir yürütme organı değil, şirketin karar ve irade organı olduğu unutulmamalıdır. Yönetim kurulu şirketi yönetir ve temsil eder, ancak genel kurul şirketi temsil etme yetkisine sahip değildir.

 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Anonim şirketlerde genel kurulun görev ve yetkilerine ilişkin yönetmelik Türk Ticaret Kanunu’nun 408. maddesinde yer almaktadır. Yönetmeliğe göre kanunla düzenlenen veya esas sözleşme ile kararlaştırılan davalarda genel kurulun temel görevi karar almaktır.

Anonim şirketlerde genel kurulun çeşitli görev ve yetkileri devredilemez. Bunlardan en önemlileri şunlardır:

 • Şirket kurulurken hazırlanmış olan esas sözleşmenin değiştirilmesi,
 • Şirket yönetim kuruluna ilişkin seçim, görevden alma gibi çeşitli işlemler,
 • Şirket denetimini gerçekleştirecek denetçinin seçimi,
 • Şirket için önemli sayılabilecek bir şirket varlığının satılması,
 • Anonim şirketin feshi

Yönetim Kurulu Nedir?

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketin zorunlu organlarından biridir. Yönetim kurulu, genel kuruldan bağımsız olan ve şirketin yönetimi ve temsiliyle ilgili olan, altında yatan bir ilişkisi olmayan organdır. Anonim şirketlerde yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nun 359 uncu maddesinde ve aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun en temel görev ve yetkisi, Türk Ticaret Kanunu’nun 365. maddesi uyarınca şirketi yönetmek ve temsil etmektir. Şirketin iç ilişkileri yönetim makamı ile düzenlenirken, şirketle ilgili dış ilişkiler temsil makamı ile düzenlenir.

Yönetim kurulu, işletmeyi şirket içinde gerçekleştirmeye yarayan her türlü işleme ilişkin karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, genel kurul kapsamına girenler dışındaki işlemler için yetkisini kullanabilir.

Bir anonim şirketin yönetim kurulunun bazı görev ve yetkileri devredilemez. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Anonim şirketin üst düzeyde yönetimi ve bu yönetim için talimat verme,
 • Anonim şirketin yönetim örgütlenmesini belirleme,
 • Şirkete ilişkin muhasebe ve finans denetimini sağlama,
 • Şirket müdürlerinin ve aynı yetkilere sahip kişilerin atamaları ve görevden alma işlemleri,
 • Yönetimde görevli olan kişilerin üst denetimi,
 • Şirketin borca batık olması halinde bu duruma ilişkin mahkemeye bildirim yapma.

Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri yukarıda sıralananlarla sınırlı değildir. Kanunun diğer maddelerinde devredilemez görev ve yetkilere ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Danışmanı Ne İş Yapar?

Yönetim danışmanlığı bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

Yorum Yap