Birleşme-Bölünme-Devir Alma Danışmanlığı

Birleşme-Bölünme-Devir Alma Danışmanlığı

Birleşme-Bölünme-Devir Alma Danışmanlığı, Kurum ve kuruluşlar, vergi teşviklerinden yararlanma, pazar paylarını artırma, planlanan hedeflerine ulaşma veya aralarındaki rekabeti sona erdirme gibi nedenlerle birleşerek tek bir tüzel kişilik haline gelebilirler. Transfer, özel bir birleşme türüdür. Yine şirketler, ortaklık faaliyetlerinin türünü değiştirme ve faaliyet alanlarını ayırma gibi nedenlerle bölünebilir. Sonuçta, şirketler ortakların kararı veya yasal yükümlülüklerin bir sonucu olarak tasfiyeye gidebilirler.

6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenlenen tasfiye, birleşme, devir ve bölünme işlemleri son derece önemli ve riskli işlemlerdir. AG Audit Global olarak uzman ekibimizle şirketlerin tasfiye, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamlanması ve raporlanması konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşme-Bölünme-Devir Alma Danışmanlığı

Hızla değişen iş dünyasında ve rekabetin önünde kalma yarışında şirket birleşmeleri, bölünmeleri, transferleri ve tip değişimleri iş hayatının vazgeçilmez unsurları arasındadır. Sermaye şirketlerinde birleşme, tam ve kısmi devir ve tür değiştirme işlemlerinin istenilen hedeflere ulaşamaması, projelerin hayata geçirilme şeklini vurgulamaktadır.

Başka bir kişi ya da kişiler, başka bir şirket için şirket veya birleşme ya da transfer şirketleri tarafından satın alınması; bir şirketin türünü değiştirmek; Kısmi veya tam bölünme hem ticaret, çalışma ve sosyal güvenlik ve vergi hukukunun en önemli ortak çalışma alanlarından biridir, ve hepsi aynı anda ve senkronize bir şekilde ele alınması gerekir.

Tam ve Kısmi Gerileme ve Doğadaki Değişim konularında danışmanlık hizmeti veren AG Bağımsız Denetim ve YMM AŞ, portföy değerleri ve opsiyonları konusunda stratejik görüşler sunarken, kurumsal finansman işlemleriyle şirketlerin büyümesine yardımcı olmaktadır.

Söz konusu işlemlerde Şirket İçi Belge Düzeni, Mahkemeye Başvuru, konu hakkındaki tüm sözleşmelerin düzenlenmesi ve tescil ilgili prosedürü baştan sona yürüten AG Audit Global, özellikle finansal, yasal ve vergi konularının bir bütün olarak ele alınmasına, öngörülen değerin yaratılmasına, bu değerin korunmasına ve kazancın maksimum kayıpların ise minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde gitgide önem kazanan ticaret şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmeleri ile bu işlemlerin vergisel boyutu oluşturmaktadır. Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ülkemizde gerçekleştirilen birleşme, devir, bölünme ve nevi değiştirmelerinden önemli bir sayıdakine operasyonel, dökümansal ve danışmanlık kapsamında hizmet veren AG Audit Global, buradan kazandığı deneyim ve referansla son derece titiz olan yatırımcıların, stratejik şirket alıcıları, yurtdışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile tecrübesini kanıtlamıştır.

Her türlü alım, yatırım ve finansal yapı, elden çıkarma alternatifleri, işlem sonrası ve entegrasyon sırasında finansal ve stratejik alıcılara hizmet verme konusundaki deneyimimizle aşağıdaki güven unsurlarını sunmaktayız: Şirket birleşmelerindeki deneyimimiz, kapsamı ve karmaşıklık derecesi ne olursa olsun, iş ortaklığımızın her aşamasına değer katmamızı mümkün kılmaktadır.

Yinelenen işlemleri ortadan kaldırarak ve uzun vadede yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak açık iletişim düzeyini koruyan etkileşimli bir yaklaşım sunuyoruz.

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:

 • Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması
 • Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı
 • Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler
 • Şirket Bölünmelerinde Vergi Danışmanlığı
 • Satın Almalarda Vergisel Hususlar
 • Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık

Şirket Birleşme ve Satın Almaları Vergi Hizmetleri

Birleşme-Bölünme-Devir Alma Danışmanlığı, Şirket satın almak, mevcut şirketin tamamını veya bir kısmını elden çıkarmak veya yeniden yapılandırmak (birleşme, bölünme gibi) isteyen kişi ve kurumların ihtiyaçları için aşağıdaki alanlarda destek sağlıyoruz:

 • Satın alma ve elden çıkarma işlemleri kapsamında vergi durum değerlendirme (Tax Due Diligence) hizmetleri,
 • Şirket satın alma/elden çıkarma işlemleri öncesinde ve sonrasında vergisel yeniden yapılandırma danışmanlık hizmetleri (Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi gibi),
 • Finansal modellere ilişkin vergi danışmanlık hizmetleri,
 • Vergisel konuların satıcılarla ve/veya potansiyel alıcılar ile görüşülmesi, alıcı veya satıcıya işlem ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
 • Hisse alım/satım sözleşmesi ve eklerinin vergisel açıdan değerlendirilmesi.

Yorum Yap