Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı, Şirketler ekonomik dalgalanmalar, piyasadaki hızlı değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasadaki rekabet koşullarındaki değişimler veya yönetim kararları nedeniyle ciddi finansal ve operasyonel sorunlarla karşılaşabilirler. Bu tür sorunlar daha sonra nakit ihtiyacını arttırmakta ve kısa vadede önemli nakit akışı sorunlarına neden olmaktadır.

Şirketler kriz gerçekleşmeden önce sorunların belirtilerini görebilir, ancak çeşitli nedenlerle (piyasada olumsuz koşulların duyulmasını önlemek gibi) hızlı bir şekilde finansal danışmanlık almaktan kaçınırlar. Çoğu durumda, zamanında ve profesyonel müdahale ile finansal ve operasyonel durumu olumlu yönde değiştirebilecek çözümler vardır.

Şirket Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

AG Audit Global Kurumsal Finansman, şirket yeniden yapılandırma danışmanlığı hizmetlerimiz ile finansal sorunlarla karşılaşan şirketlere ve beklenen finansal performansı karşılayamayan şirketler nedeniyle kredi süreçlerinde sorun yaşayan bankalara sorunların tespiti ve uygulanabilir çözümler konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yerel ekibimiz yurt içi ve yurt dışı deneyimleriyle duruma özel bir çözüm sunarken, global ekibimiz sayesinde dünyanın birçok ülkesinde hizmet verebiliyoruz.

Finansal Yeniden Yapılandırma

Finansal sıkıntı yaşayan şirketler ile hissedarları ve diğer paydaşları veya müşterileri finansal sıkıntı yaşayan bankalar için en uygun yeniden yapılandırma ve iyileştirme seçeneklerini sunuyoruz:

Şirketler (veya müşterileri finansal zorluk yaşayan Bankalar) için;

  • Global ve lokal ekonomik koşullar nedeniyle şirket nakit akışında sorun yaşıyorsanız,
  • Kredi dokümanlarındaki finansal taahhütlerde ihlal yaşıyor veya ileride bu gibi durumla karşılaşmanız olası gözüküyorsa,
  • Yüksek finansal borç  altında iseniz veya kısa vadeli nakit sıkışıklığı yaşıyorsanız,
  • Kurumsal yapınız, şirket faaliyetleriniz ile artık uyumlu değil ise,
  • Şirketinizin finansal durumu ile ilgili kaygılarınız var ve durum analizi yapılabilmesi için bağımsız finansal danışman hizmeti almak isterseniz,

Son dönemde yaşanan ekonomik yavaşlama, piyasa koşullarındaki hızlı değişimler, kur dalgalanmaları, yeni girenler ve yönetim hataları bir şirketi ciddi mali ve operasyonel sıkıntıya sokabilir. Likidite sorunları ve sınırlı nakit akışı bu durumları takip edebilir. Finansal yeniden yapılandırmaya yaklaşımımız, yönetimin borç verenlerin ve yatırımcıların kontrolünü ve güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

Nakit Akımı Analizi

Sorunlu finansal durumlarda, bir şirket için ilk adım kısa vadeli nakit pozisyonunu ve tahminini değerlendirmektir (genellikle 13 veya 17 haftalık projeksiyonlar yapılır). Bu temelde ve paydaş pozisyonunun analizinde, sonraki adımlar konusunda fikir birliğine varılacaktır. Ayrıca nakit yaratma önlemlerinin hazırlanmasında da yardımcı oluyoruz.

Bağımsız İş İnceleme

Borç verenler ve yatırımcılar için iş incelemeleri yaparak mevcut ve gerekli bilgiler arasındaki boşlukları kapatıyoruz. İşin kapsamı bireysel duruma göre belirlenir ve strateji incelemesi, yönetim incelemesi, tarihsel finansal performans ve pozisyon analizi, iş planı incelemesi, yeniden yapılandırma seçeneklerinin değerlendirilmesi ve önlemleri içerebilir.

Paydaş Müzakereleri

Yönetimin mevcut borç verenler ve diğer paydaşlarla görüşmelerini destekliyoruz ve yeni borç veya borç finansmanı oluşturma konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

AG Audit Globalin şirketler için finansal şirket yeniden yapılandırma danışmanlığı hizmeti aşağıdaki aktiviteleri içerebilir:

  • Yeniden yapılandırmada beklenti ve ihtiyaçların belirlenmesi
  • Optimal sermaye yapısının belirlenmesi
  • Alternatif yeniden yapılandırma senaryolarının yapılandırılması, değerlendirilmesi ve modellenmesi
  • İş planın ve finansal modelin hazırlanması
  • Sözleşmelerin ve diğer resmi belgelerin hazırlanma sürecinde destek

Borç Danışmanlığı

Borç Danışmanlığı Ekibimiz ile müşterilerimize bağımsız, yaratıcı, hızlı ve kaliteli Borç Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Proje Finansmanı, Satın Alma Finansmanı, Varlığa Dayalı Finansman, Sendikasyon, İslami Finans, İşletme Sermayesi Kredileri, Gayrinakdi Krediler, Asma Kat, Kiralama, Yeniden Finansman, Kredinin Yeniden Yapılandırılması, Kredi Derecelendirme Süreci ve Riskten Korunma konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hizmetlerimizi uygun finansman kaynakları, finansal modelleme, finansal yapının analizi, finansal strateji geliştirme, kararlılık kapsamında, kredi ile ilişkilerinin yönetimi, alternatif finansman Değerlendirme ve en uygun kredi belgelerini müzakere, borç yeniden yapılandırma seçerek, refinansman, kredi derecelendirme sürecinin yönetimi ve döviz kuru / döviz kuru. faiz oranı riskinden korunma.

Yeniden Yapılandırma

Yeniden yapılanma sürecinin odak noktalarını stratejik değerlendirme, finansman yapılanması, işletme sermayesinin iyileştirilmesi, vergi risk ve fırsat analizi, maliyet azaltma, yatırım harcamaları ve şirket satın almaları olarak özetleyebiliriz.

AG Audit Global olarak hizmet kalitemizi arttırmak için her alana özel olarak odaklanarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermekteyiz. Finansal sıkıntı dönemlerinde veya yeni yatırım süreçlerinde yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyan müşterilerimizi uzman yöneticilerimizin tecrübesiyle bir araya getiriyoruz.

Yorum Yap