Hile ve Yolsuzluk Denetimi Danışmanlığı

Hile ve Yolsuzluk Denetimi Danışmanlığı

Hile ve Yolsuzluk Denetimi Danışmanlığı, Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe yolsuzlukları başta şirket ortakları olmak üzere cezai yaptırımların ötesinde; Devlete, alacaklılara ve işletme ile ticari ilişkisi olan taraflara da zarar vermektedir.

Ayrıca, finansal tabloların kanunla belirlenen muhasebe usullerine uygun olarak hazırlanmamış olması ve işletmenin gerçek mali durumundan farklı olması önemli kayıplara neden olabilmektedir.

Bu bağlamda şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlarla, üçüncü şahıslarla ve diğer ilgili taraflarla görüşerek ve elde edilen bilgilere ilişkin veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütmekteyiz.

Hile Denetimi Nedir?

Hile denetimin amacı, şirketlerin çalışanları ya da yöneticileri tarafından işlenen hileleri ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve yöntemleri hakkında tekrarlanmasını önlemek için koruyucu sistemlerinin oluşturulması için onları bilgilendirmek, ve hile ve yolsuzluk karşı Şirketin kaynaklarını korumak için dikkate alınması gereken noktaları ortaya çıkarmaktır.

Hile ve Yolsuzluk Denetimi Danışmanlığı

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe yolsuzlukları başta şirket ortakları olmak üzere cezai yaptırımların ötesinde; Devlete, alacaklılara ve işletme ile ticari ilişkisi olan taraflara da zarar vermektedir. Ayrıca, finansal tabloların kanunla belirlenen muhasebe usullerine uygun olarak hazırlanmamış olması ve işletmenin gerçek mali durumundan farklı olması önemli kayıplara neden olabilmektedir.

Bu bağlamda şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlarla, üçüncü şahıslarla ve diğer ilgili taraflarla görüşerek ve elde edilen bilgilere ilişkin veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütmekteyiz.

Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Muhasebe yolsuzlukları ve hile denetimi,
  • Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri,
  • Dava ve uyuşmazlık danışmanlığı.

Hata, Hile, Yolsuzluk Denetimi

Küreselleşen ekonomimizde ve küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe kontrolleri zayıflar. Bu kontrol eksikliği, kötü niyetli çalışanlar aracılığıyla şirketlerin varlıklarında kasıtlı ve yasa dışı bir düşüşe neden olabilir. Bu suçlar şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri ve yasal otoriteleri tarafından büyük önem taşımaktadır.

Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önemlilik arz etmektedir.

Finansal tablolardaki yanlışlıklar, hile ve yolsuzluktan veya hatadan kaynaklanabilir. Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır.

Bir hata, finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya bir açıklamanın atlanması gibi yanlışlıkları ifade eder.

İşletme yönetiminin veya yönetimden sorumlu kişilerin bir veya birden fazlasının içinde yer aldığı hile ve usulsüzlükler ‘yönetim hile ve usulsüzlüğü’; sadece işletme çalışanlarının karıştığı hile ve usulsüzlükler ise ‘çalışan hile ve usulsüzlüğü olarak tanımlanır. Her iki durumda da işletme dışındaki üçüncü şahıslarla gizli bir anlaşma içine girilmiş olunabilir.

Bağımsız denetçinin dolandırıcılık ve usulsüzlüklerle ilgili olarak göz önünde bulundurması gerekenler; Varlıkların kötüye kullanılmasından ve hileli finansal raporlamadan kaynaklanan iki tür hile ve yolsuzluk söz konusudur.

Hileli finansal raporlama, kasıtlı olarak, finansal tablolarda olması gereken tutarların veya açıklamaların yer almaması veya yanlış beyan edilmesi suretiyle finansal tablo kullanıcılarının yanıltılmasıdır.

Neden Denetim Yapıyoruz?

Yaptığımız denetimlerle öncelikle şirket varlıklarının korunmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda şirket yetkilileri ve çalışanları tarafından dolandırıcılık ve usulsüzlük oranını azaltıp ortadan kaldırıyoruz. Şirketlerin kaliteli bir hile önleme sistemine sahip olmaları çok önemlidir. Böylece hükümetin, yatırımcıların ve tüm toplumun şirketlere, finansal tablolara ve ortaklarına olan güveni önemli ölçüde artmıştır.

Hile Denetiminin Aşamaları

  • İşletme Kültürünü tanıma,
  • Şirketlerdeki risklerin belirlenip (Fırsat, Baskı, Teşvik, Haklı gösterme) ortaya çıkarılarak kırmızı bayrak listelerinin hazırlanması,
  • Çalışma kâğıtlarının tamamlanması,
  • Hile Denetimin Üst Yönetime raporlanması ve hileli işlemlerin önlenmesine yönelik tavsiyeler

Hile Denetiminin Şirketlere Faydaları

  • Şirket varlıklarının korunmasına yardımcı olmak
  • Şirket yönetimi ve çalışanların hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerini azaltılması ve ortadan kaldırılması.
  • Bir Şirkette güçlü bir hile önleme sisteminin olması, Devletin, Yatırımcıların ve tüm toplumun şirkete, mali tablolarına ve ortaklarına olan güveni artırır.

Yorum Yap