Masak Uyum Danışmanlığı

Masak Uyum Danışmanlığı

Masak Uyum Danışmanlığı, Masak Uyum Programı Danışmanlığı Hizmetimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde Mevcut Durum Analizi ve Eksikliklerin İyileştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Masak Uyum Danışmanlığı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) 16.09.2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2008, 2010 ve 2014 yıllarından sonra son olarak ise 18.03.2016 tarihinde 29657 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmelik üzerinde değişikliklerde bulunulmuştu.

Bununla birlikte, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.06.2020 tarihli yazı ve 21.01.2021 tarihli Yönetmelik Taslağı görüşe açılmıştı.

26 Şubat 2021 tarihli Yönetmelik’de yer alan gelişme ile de uyum programı oluşturacak ve uyum görevlisi ataması gerçekleştirecek yükümlülerin kapsamı genişletilmiş oldu.

Uyum Programı

Yönetmelik ile birlikte; finansman, faktoring, finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları portföy yönetim şirketleri, yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşlarının uygunluk göstermesi beklenen gereksinimler aşağıda sıralanmıştır:

  • İç denetim faaliyetlerinin yönetilmesi
  • Kurum politikası ve prosedürlerin oluşturulması
  • Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yönetilmesi
  • Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Masak Uyum Programı Nedir?

Masak Uyum Programı Hizmetimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde Mevcut Durum Analizi ve Eksikliklerin İyileştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

Masak Denetim Yapar Mı?

Gerektiğin de denetim yapmak, yurt dışı koordinelerde bulunmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve duyarlılığını arttırmak da görevleri arasında sayılmaktadır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı web sayfasında da detaylı yönetmelik ve yönergeleri bulunmaktadır.

MASAK’ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

MASAK Hangi Suçlara Bakar?

Yolsuzluk, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçları olarak sınıflandırabileceğimiz “Mali Suçlarla” etkin bir şekilde mücadele ederek, Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal alanda göstereceği olumlu gelişmelere katkıda bulunan öncü bir birim olmaktır.

Yorum Yap