Şirket Yeniden Yapılanması (Reorganizasyonu)

Şirket Yeniden Yapılanması (Reorganizasyonu)

Şirket Yeniden Yapılanması (Reorganizasyonu), Şirketlerde yapılacak mevcut durum analizi ile belirlenecek yol haritası doğrultusunda ihtiyaç duyulan ve şirkete özel bir yeniden yapılanma süreci devreye alınmalıdır. Yeniden yapılanma sürecinde, ana hedefimiz, iş ve görev tanımları birimler, iç denetim sistemi kurulması ve yönetim arasında, görev, yetki ve sorumlulukları, sorumluluk ve yetki dağılımı, iletişim ve onay mekanizması, yeniden Yapılanma – reorganizasyon Danışmanlık Hizmeti ile şirketlerin sağlamaktır.

Şirket Yeniden Yapılanması (Reorganizasyonu)

Kurumlar zaman zaman faaliyet alanlarını, iş süreçlerinde iyileştirme fırsatlarını ve gereksinimlerini, yönetim yaklaşımındaki değişiklikleri vb. Değiştirirler. Bazı nedenlerden dolayı, mevcut organizasyon yapılarını değiştirmeleri ve yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu ihtiyaç belirli bir faaliyet alanı, işlev vb. İle ilgilidir. kurumun. Bazı durumlarda, tüm kuruluş için bir gereklilik olabilir.

Her durumda amaç;

 • Kurumun mevcut iş modeli ve uzun dönemli hedef ve stratejileri ile uyumlu,
 • Süreçlere ilişkin görev, yetki ve sorumluluk paylaşımını net bir biçimde tarifi eden,
 • Bilgi akışı, iletişim ve iş birliğini destekleyen,
 • Mevcut ve potansiyel çalışanlara anlamlı görevler sunan,
 • Bir organizasyon yapısını kurgulamak ve yaşama geçirmektir.

Böyle bir organizasyonun doğru oluşturulması ve etkin bir şekilde uygulanması, kurumların mevcut performansı ve geleceği açısından belirleyici bir role sahiptir.

Yönetim Danışmanı olarak görev aldığım farklı sektörlerdeki 30’a yakın yeniden yapılanma projesinden edindiğim tecrübelere göre, yeniden yapılanma projesinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken başlıca konular şunlardır:

 • Yeniden Yapılandırma projenizin ana amacını netleştirerek işe başlayın
 • Yeni organizasyonunuzu kurgularken tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alın
 • Bugün ve öngörülen gelecekteki ihtiyaçlarınız arasındaki dengeyi gözetin
 • İzlenebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkelerini göz önünde bulundurun
 • İşlerin bütünselliği ve gerektirdiği yetkinlikleri dikkate alarak pozisyonların görev kapsam ve sınırlarını belirleyin
 • Kısa ve uzun dönemli odaklanma gerektiren işler arasındaki dengeyi gözetin
 • Kurguladığınız yapının kritik iş süreçleri üzerindeki olası etkilerini sorgulayın
 • Ayrıntılı bir devreye alma planı oluşturun
 • Yeni organizasyonun amaç ve ilkelerini tüm çalışanların benimsemesini sağlayın
 • Tüm bunları mümkün olan en kısa sürede yapın

Reorganizasyon – Yeniden Yapılanma

Bir önceki dönemde belirlenen kurallar zamanla kemikleşerek neredeyse tartışılmaz hale gelir. Ancak iş dünyasında kaçınılmaz olan tek şey değişimdir ve değişen dinamiklere uyum hızınızı korumak için statik bir organizasyon yapısı yeterli olmayacaktır.

Yeniden yapılanma – Yeniden yapılanma; Hedeflerinize doğru koşabilmeniz ve bu değişime ayak uydurabilmeniz için şirketinizin istenilen organizasyon yapısına ulaşmasını sağlayan yönetim ve süreç akışlarındaki reform çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında kurumunuzun mevcut durumu, süreçleri ve verimsiz yönleri göz önünde bulundurulduktan sonra size uygun yönetim modelleri tasarlanmaktadır.

Değişim Dinamikleri olarak değişim acısı yaşamadan kuruluşunuz için en fazla değeri yaratabilecek yapıya geçiş yapabilmeniz için yüksek esnekliğe sahip modeller ve ara formlar belirleyerek Yeniden Yapılanma – Yeniden yapılanma danışmanlığı sağlıyoruz.

Mevcut Durum Analizi

Mevcut organizasyonun işleyişi ve iş süreçleri ile ilgili sorunlar ve verimsizlik alanları belirlenmiştir. Organizasyon yapısı, tekrarlayan sorumluluk alanları, boş görevler, belirsiz veya gereksiz hiyerarşi, yetersiz delegasyon, karmaşık unvan yapısı gibi sorunların analiz edilmesinin yanı sıra işlevsel bütünlük ve çapraz kontrol ilkeleriyle sorgulanmaktadır. Tüm tespitler kurumunuza bildirilir.

Hedef Yapının Tasarımı

Vizyon, stratejik plan ve kurumsal hedefler analiz edildikten sonra, şirketi geleceğe taşıyacak araçları ve sorunlu alanların çözümlerini içeren organizasyon modelleri oluşturulur. Bu çözümler; departmanların sorumlulukları arasında farklı bir departmana kaynak tahsisi, unvan yapılandırması, çalışan ve birim sayısı, iş hacmi ve dikey-yatay yetki alanlarındaki değişiklikler sayılabilir.

Değişim Yönetimi

Tüm çözümlerin derlenmesiyle oluşan yapıya geçişin aşamalı hale getirilmesi bu adımda gerçekleşir. Tek ve sert bir geçişin neden olduğu kayıpları en aza indirmek için ara adımlar belirlenerek uzun vadede birden fazla geçiş sağlanır. Geçişler sırasında elde edilen geri bildirimlere dayanarak ideal yapı düzenli olarak revize edilir ve sonunda sağlıklı ve olgun bir yapı elde edilir.

Şirketinizi periyodik olarak yeniden düzenlemek genellikle gereklidir. Şirketiniz aşağıdaki alanlardan birini veya birkaçını yaşıyorsa, yeniden düzenlemeyi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

 • Rekabet ortamı ve koşullarına yabancılaşma
 • Müşteri tabanınız ve taleplerinin değişmesi
 • Çalışan niteliklerinin kadro gereksinimleri ile eşleşmemesi
 • Kurumunuzun büyümesi veya küçülmesi
 • Düşük performans ve ciro
 • Başka bir kurum ile birleşme ve ayrılma
 • Yeni sektör ve alanlara girilmesi
 • Sürekli tekrar eden olumsuz süreç çıktıları
 • Performans göstergelerindeki düşüklü
 • Sorumluluk denkleminin belirsizleşmiş olması
 • İşlerin gereğinden fazla istasyona uğraması ve uzaması

Yorum Yap