Marka Patent Ünvan Değişikliği İşlemleri

Marka Patent Ünvan Değişikliği İşlemleri

Marka Patent Ünvan Değişikliği İşlemleri, Marka tescil belgesi alınırken marka sahibinin ticari unvanı örneğin; AG Denetim Marka Tescil Şirketi iken AG Denetim Şirketi olur ise eğer bu değişikliğin Türk Patent Enstitüsüne bildirilmesi gerekmektedir.

Marka sahibi birden fazla tescil edilmiş markaya sahip ise, unvan değişikliğinin tüm markalarda yapılması gerekmektedir. Marka unvan değişikliği gerçekleştirildikten sonra ilgili değişiklik Türk Patent Enstitüsünün bülteninde yayınlanmaktadır. Unvan değiştiği halde Türk Patent Enstitüsüne bildirilmemesi halinde marka sahibine yapılacak bildirimlerde Türk Patent Enstitüsünde yer alan unvan dikkate alınmaktadır.

Marka Adres, Ünvan, Nevi Değişikliği

Marka sahibi ile ilgili değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına geçirilmemesi herhangi resmi yazışmanın marka sahibine iletilememesine ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olamamasına neden olur. Yurtdışı tescillerinizdeki adres değişikliği ise markanızın kullanımı ile ilgili evraklarınızın güncel adres bilgisini içermesi ve dolayısıyla herhangi bir hukuksal işlem (itiraz, dava vb.) kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde geçerli bulunması açısından gereklidir. İstenmeyen hak kayıplarına sebebiyet verebilecek bu gibi durumlardan kaçınmak adına marka üzerindeki adres değişikliklerinin resmi olarak yapılması önemlidir.

Unvan ve nevi değişiklikleri ile ilgili olarak ise, marka sahibi gerek gümrük kontrollerinde sorun yaşamamak için gerekse herhangi bir hukuksal işlem kapsamında ilgili Resmi Kurum ya da mahkeme nezdinde markanın kullanımı ile ilgili evrakların (faturalar, gümrük çıkış ve giriş evraklar) geçerli bulunması açısından unvan ve nevi değişikliği kaydı yapılmalıdır.

Yurtdışı tescillerin değişikliklerinin kaydı ilgili Resmi Patent ve Marka Ofislerine başvurmak suretiyle gerçekleştirilir.

Bu kapsamda AG Denetim, talimat vermeniz halinde tüm değişikliklerinizin marka siciline kaydedilmesi için gerekli başvuru işlemlerini yapacaktır.

Ünvan Nevi Değişikliği Ne Demek?

Patent/Faydalı model Unvan ve/veya Nevi Değişikliği İşlemi firmanız veya şahsınız adına kayıtlı tüm dosyaların hak sahibi bilgilerinin güncellenmesi işlemidir. Talebiniz ile birlikte belirtilen yeni firma ünvanı için kuruma unvan/nevi değişikliği başvurusu yapılmaktadır.

Marka Patent Ünvan Değişikliği İşlemleri

Marka sahibinin ticari ünvanın da değişiklik olur ise eğer ünvan değişikliği marka siciline işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmelidir.

Bir firma birden fazla tescilli markaya sahip ise, değişikliği markaların tamamında yapmalıdır. Marka ünvan değişikliği talebinin yapılması sonucunda ilgili değişiklik bültende yayımlanır.

İlgili değişikliğin bildirimi yapılmadığı sürece resmi kurum hak sahibine yapacağı bildirimlerde mevcut ünvanı dikkate alır.

Şirketimiz aracılığı ile değişikliğin yapılabilmesi için aşağıda ki belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler :

Marka tescil belgesi örneği
Vekaletname
Ünvan değişikliğini gösterir sicil gazetesi örneği

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde bir değişiklik olursa, adres değişikliği Türk Patent Ensititüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, adres değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Adres değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler:

  • Marka tescil belgesi aslı.
  • Vekaletname
  • Adres değişikliğini gösterir belge

Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin ünvanında bir değişiklik olursa, ünvandaki değişiklik Türk Patent Ensititüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, ünvan değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Ünvan değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler:

  • Marka tescil belgesi aslı.
  • Vekaletname
  • Ünvan değişikliğini gösterir ticaret sicili gazetesi aslı.

Nevi Değişikliği

Marka sahibi şirketlerin ünvanında nevi değişikliği olursa, (Örneğin ; Kollektif şirket limited şirkete dönüştürülürse veya limited şirket Anonim şirkete dönüştürülürse) nevi değişikliği Türk Patent Ensititüsü’ne bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, nevi değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Nevi değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler:

  • Marka tescil belgesi aslı.
  • Vekaletname
  • Nevi değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı.

Veraset Ve İntikal Marka sahibinin ölümü halinde tescilli marka hakkı kendiliğinden mirasçılara geçmektedir.

Marka hakkının mirasçılara geçtiği konusunun Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi gereklidir. Veraset ve İntikal  işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Yorum Yap