Patent Tescil İşlemleri

Patent Tescil İşlemleri

Patent Tescil İşlemleri, Ulusal ve Uluslararası Patent işlemlerine ilişkin tüm ön başvuru ve başvuru süreçlerinde patent konusu buluşun tüm başvuru süreçlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecinin yönetilmesi sürecidir. Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için bize ulaşın.

Patent Tescil İşlemleri Danışmanlığı

AG Denetim uzmanları, buluşunuzun patent tesciline tabi olup olamayacağı konusunda bilgi sağlar. Gerektiğinde firmaların teknik birimlerine patentle ilgili eğitim vermektedir. Buluşunuzun yeni olup olmadığını belirlemek için, yerli ve yabancı veri kaynaklarından kapsamlı araştırmalar yaparak benzerinin olup olmadığını tespit eder.

Benzer bir buluş tescil edilmiş, başvurulmuş, yayınlanmış ve kamuya açıklanmışsa, başvurulmaması tavsiye edilir. Mucit, istese bile başvurunun kesin olarak reddedilmesini sağlamaz. Patent tescili 4-5 yıllık bir sürede gerçekleşebilir. AG Denetim uzmanları, kayıt işlemi tamamlanana kadar sürecin her adımını bizzat takip eder. Mucidi bilgilendirir. İcadına sahip çık. Emin ellere bırak.

Marka Tescili Nedir ?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt Mal veya ambalajı şekli, bu sağlanan çizim tarafından gösterilen veya benzer biçimde ifade edilebilen tüm işaretler, kişi adları dahil, baskı tarafından yayınlanan ve yeniden, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar içerir

Markayı kısaca özetlemek gerekirse, bir şirketin ticari değeri ve taşınmaz malıdır.

AG Denetim olarak Ticari Marka Tescili ile ilgili tüm süreçlerde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşterilerimize yardımcı, yol gösterici ve destekleyici hizmetler sunmaktayız.

Marka tescil işlemleri için başlıca hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal uygulama öncesi ön araştırma
 • Normal ve rıza başvuru ve süreçlerinin takibi
 • Koruma – Renk – Ses ve Hareket marka başvurusu ve süreç takibi
 • TANINMIŞ marka uygulaması ve süreçlerin takibi
 • Marka benzerliği izleme (Rakip analizi – marka fonetik benzerliği)
 • Ulusal ve uluslararası benzer marka bültenine itiraz
 • Ulusal ve uluslararası itiraza karşı görüş bildirmek / karara itiraz etmek
 • Ulusal ve uluslararası marka yenileme süreçleri
 • Uluslararası marka başvurusu (WIPO – EUTM – ÜLKE)
 • Dünya çapında benzer marka takibi / anlaşmazlıkları
 • Ulusal ve uluslararası adres, tür, unvan değişikliği/devri, lisans, miras işlemleri vb.
 • Marka bilinirliği eğitimi

Patent

Patent korumasının konusu “buluşlar” oluşturmaktadır. Patent, başvuru sahibine buluşu kullanma ve koruma süresi boyunca üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımı önleme hakkı sağlar. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca yeni olan, bilinen en son teknolojiyi aşan (yaratıcı adım) ve sanayiye uygulanabilecek buluşlar patent belgesi düzenlenerek korunmaktadır.

AG Denetim olarak müşterilerimize yurt içi ve yurt dışı tüm Patent Tescil süreçlerinde yardımcı, yol gösterici ve destekleyici hizmetler sunmaktayız.

Patent süreçleri ile ilgili başlıca hizmet kalemlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Yenilik ön araştırması (Ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanarak)
 • Tarifname yazımı veya revizyonu (Kimya, ilaç, makine, yazılım, inşaat, elektrik, elektronik, malzeme, sağlık sektöründe kullanılan cihaz ve donanım, aparat, nano yapılar vb…)
 • Karşı görüş / İtiraz
 • Teknik mütalaa
 • Faaliyet Serbestliği araştırması (Freedom to Operate)
 • İstem ihlal analizi
 • Ülke geçerlilik araştırması
 • Başvuru süreçlerinin takibi / İlgili yurt içi – yurt dışı bildirimlerinin yapılması
 • Yurt dışı başvuruları (PCT, EP vb.)
 • Patent / Faydalı Model Eğitim Programı
 • Bülten takibi / Patent izleme

Tasarım

Bir ürünün tamamının veya bir kısmının veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerden kaynaklanan görünümüne tasarım denir. Kısaca tasarım, iki boyutlu veya üç boyutlu ürünlerin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak tanımlanır. Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan sınai mülkiyet hakkıdır. Basit bir tanımla, bir ürünün dış görünüşünün fotoğraflanarak korunması diyebiliriz.

Üretim yöntemi, ürünün kullanım amacı, işlevsel özellikleri veya teknik faydaları tasarım tescili ile korunamaz. Bu özellikler veya teknik avantajlar patent / faydalı model uygulamaları ile korunabilir.

AG Denetim olarak müşterilerimize Tasarım Tescili konusunda yurtiçi ve yurtdışı tüm süreçlerde yardımcı, yol gösterici ve destekleyici hizmetler sunmaktayız.

Tasarımlar için başlıca hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal başvuru öncesi ön araştırma
 • Başvuru ve süreçlerin takibi
 • Tescilli tasarım benzerlik izleme (Rakip analizi – ürün analizi)
 • Ulusal/Uluslararası benzer tasarım bülten itirazı
 • Ulusal/Uluslararası gelen itiraza karşı görüş sunma / karar itiraz
 • Ulusal/Uluslararası tasarım yenileme işlemleri
 • Uluslararası tasarım başvurusu

Yorum Yap