Marka Tescil İşlemleri

Marka Tescil İşlemleri

Marka Tescil İşlemleri, ürün veya hizmetle ilgili bilgileri işletmenin müşterilerine ileten maddi olmayan varlıklardır. İşletmelerin en değerli varlıkları oldukları için marka tescil yöntemi ile korunmaları gerekmektedir.

Marka yönetimi uzun vadeli (12-18-24 ay) bir hizmet modelidir. Çoğu durumda, oluşturulan markanın gelişimi sırasında marka yönetimi hizmeti tercih edilir.

Bu kapsamda, ticari işaretler, marka tescili için uygun olan marka tescili, ne cevap vereceğiz, marka tescili için marka tescil sınıfları nelerdir, marka tescil belgesi nasıl marka tescil belgesi nedir, marka tescil sorgu, marka araştırmasıdır.

Marka Tescili Nedir?

Ürün veya hizmet sunanlar, bir ticari marka başvurusu yaparak kabul ettikleri ticari marka işaretleri için ticari markaları tescil ettirirler. Marka başvurusu olarak kastedilen aslında marka tescili için başvuru sürecidir. Marka tescili, işletmelere fikri ve sınai haklarını koruma konusunda avantajlar sağlamaktadır. Marka tescili, markanın yasal olarak korunduğu anlamına gelir.

Hangi Marka İşaretleri Marka Tescili İçin Uygundur?

Hakların korunacağı konunun açık ve anlaşılır olduğu durumlarda markanın ürün veya hizmetlerinin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan kelimeler, sayılar, renkler, formlar gibi unsurlar marka tescili için kullanılabilir.

Marka Tescil İşlemleri Neden Önemlidir?

Marka tescili ile markaların kullanım haklarının korunduğunu belirttik. Her marka üretilir, tanıtılır, büyür, zirveye ulaşır, doyurur ve azalır. Bu marka yaşam döngüsünü uzatmak için özellikle markanın büyüme döneminde artan marka taklitleri markanın haklarını ihlal etmekte, markaya zarar vermekte, üretim ömrünü ve toplam kullanım ömrünü kısaltmaktadır. Bu nedenle marka başvurusu yapılarak marka tescil belgesi alınmalıdır.

Marka Tescili İçin Marka Tescil Sınıfı Nedir?

Marka tescil sınıfı, marka tescil süreçlerini kolaylaştırmak için kabul edilmiş bir sınıflandırma sistemidir. Marka tescil sınıfı sistemi ile üretilen hizmetler veya ürünler sınıflandırılır ve ayrılır. Marka başvurusu yapılarak markanın tescil edilebilmesi için markanın ilgili olduğu sınıfın doğru belirlenmesi gerekmektedir. Doğru yapılamayan marka tescil sınıfı seçimleri markanın haklarını koruyamaz ve marka haklarının ihlal edilmesini engelleyemez.

Marka tescil sınıfları, ürünler için 34, hizmetler için 11 olmak üzere toplam 45 sınıftan oluşmaktadır. Tercih edilen her marka sınıfı için marka tescil ücreti değişecektir. Marka sınıfı düzeltme işlemleri marka tescil başvuru sürecine dahil değildir. Bu nedenle, marka tescil sınıfının doğru belirlenmesi, optimum finansal kaynak harcamasını sağlayacaktır. Patent ve marka vekilleri, markaların geçmişini, bugününü ve geleceğini analiz eder ve doğru marka tescil sınıfı için önerilerde bulunur.

Marka Tescil Belgesi Nedir?

Marka tescil belgesi, Türk Patent ve Marka Ofisi tarafından tescilli marka için düzenlenen resmi belgedir. Patent ve marka vekilleri tarafından yürütülen marka araştırma ve benzerlik araştırma süreci sonunda, marka sahiplerini temsil etmek amacıyla yapılan marka tescil başvurusu olumlu ise, marka sahipleri marka haklarını kanıtlayan tapu şeklinde marka tescil belgesi alırlar.

Marka Tescil Belgesi Ne İşe Yarar?

Marka tescil belgesi, tescil sahibine, ilgili tescil kaydının kapsadığı ürün veya hizmetler için ilgili tescil sınıflarında izin dışında meydana gelen marka ihlallerini önleme hakkı sağlar. Tescil ettiren, ticari markayı kullanma hakkını başkalarına devredebilir.

Marka Tescil Başvurusu Ne Kadar Sürer?

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra markanın tescil süresi Türk Patent ve Marka Dairesi’nin işlem yoğunluğuna göre değişmektedir. Resmi inceleme ve bilirkişi benzerliği araştırmasının süresi, marka işaretleri, ürün veya hizmet ve kurum yoğunluğu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

Marka tescili, patent ve marka vekillerinin marka tescili için marka sahibi adına Türk Patent ve Marka Ofisine başvurdukları andan itibaren yaklaşık 6 ay içinde gerçekleşir.

Marka Tescili ile Kazanılan Marka Koruma Süresi Ne Kadar?

İlgili sınıflarda marka tesciline konu olan markanın korunması, marka tesciline başvuru tarihinden itibaren on yıl sürmektedir. Marka tescilinin yenilenmesi her on yılda bir yapılır. Kayıt her 10 yılda bir yenilenirse, sahibine süresiz olarak koruma sağlamaya devam eder.

Marka Tescil Koruması Ne Zaman Başlar?

Marka koruma süresinin başladığı tarih, markanın kullanımı açısından önemlidir. Marka koruma süresi, marka sahiplerinin veya patent ve marka vekillerinin marka sahipleri adına tescil başvurusu tarihinden itibaren başlar.

Marka Tescili Yenilenir mi?

Marka tescili, marka haklarını 10 yıl boyunca koruyan resmi bir tescildir. Bu süre zarfında markaya karşı doğabilecek hak ihlallerini önleyerek markanın zarar görmesini önler. Marka başvurusu ile başlayan marka koruma süresi, 10 yıllık sürenin bitiminden sonra marka tescil yenileme ücreti ödenerek yenilenebilir.

Marka Tescil Süresi Dolmadan Önce Haber Verilir

Türk Patent ve Marka Ofisi, tescilli markanın sahibini sürenin dolmasından önce bilgilendirir. Ancak kurumun bilgi verme sorumluluğu yoktur. Genel olarak marka tescilinin takibi marka sahiplerinin yetkilendirdiği patent ve marka vekilleri tarafından yapılır.

Marka Tescili Yenileme Ne Zaman Yapılmalıdır?

Marka tescilinin marka sahibine sağladığı hakları kaybetmemek için marka tescilinin yenilenme süresi kaçırılmamalıdır. Aksi takdirde markalar ciddi kayıplar yaşayabilir. Marka tescilinin yenilenmesi talebi, koruma süresinin sona ereceği ayın son gününden önceki altı ay içinde yapılmalıdır. Marka tescili yenilenerek marka haklarının korunması sağlanır.

Marka Tescili Yenileme Süresini Kaçırdım! Ne Yapabilirim?

Marka sahiplerinin kabusu, markalarının kullanım haklarını kaybetmektir. Çünkü markayı kullanma hakkını kaybetmek, markanızın her türlü tehdide açık olduğu anlamına gelir. Marka tescil yenileme süresini kaçırdığınız durumlarda ek ücret ödeyerek yenileme talebinizi koruma süresinin dolduğu ayın son gününden itibaren altı ay içinde yapabilirsiniz.

Marka Tescilinin Avantajları

 • Markanın yasal hakları tamamen mülkiyetindedir; Markanın adı veya logosu, hak sahibinin izni olmaksızın hiçbir ortamda kullanılamaz.
 • İşletmenin markadan doğan maddi ve manevi çıkarları, itibarı ve marka imajı korunmaktadır.
 • Markanın farklı işletmeler tarafından kullanılması, yani marka ihlali önlenir. Olası ihlallerden doğabilecek maddi ve manevi zararlar önlenir, gerektiğinde hukuki işlemler uygulanabilir.
 • Marka Tescil belgesi sayesinde firmalar ürünlerini tek bir marka altında birleştirebilirler.
 • Ticari marka tescilinden sonra işletmeler yasal kanallarda reklam verme hakkını elde ederler. Böylece markanın daha geniş kitlelere ulaşma şansı artar.
 • Pazarlama ve reklam faaliyetleri ile marka bilinirliği arttırılarak satışlar desteklenmektedir.

Marka Yönetim Danışmanlığı

 • Markalaşma Stratejik bir Süreçtir. Markanızın ihtiyaçlarına, stratejilerine ve hedeflerine göre Marka Yönetimi Sürecini birlikte belirliyoruz.
 • Pazarlama faaliyetlerinin planlamasını ve bütçelemesini gerçekleştiriyoruz.
 • Markanın kurumsal kimlik açısından ihtiyaçlarını belirliyor ve sonuçlandırıyoruz.
 • Rakip analizi yapıyoruz.
 • Şirket marka bilinirliğinin oluşturulması konusunda eğitim programları planlıyoruz.
 • Markanın faaliyet gösterdiği sektör raporlarını inceliyor ve gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.
 • Satış ve Pazarlama Departmanı ile koordineli olarak karlılığı artırmak için stratejik önerilerde bulunuyoruz.

Firmanızın Marka Yönetimi süreçlerini yürütmek istiyorsanız uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescili Danışmanlığı

AG Denetim olarak;

 • Yaratıcılıkla yarattığınız eşsiz markanızın stratejik, hızlı, net ve doğru yönlendirmelerle sonuca ulaşmasını hedefliyoruz.
 • Marka tescil danışmanlığı sırasında daima müşterilerimizle ve işbirliği içinde hareket ederiz.
 • Araştırma aşamasından strateji oluşturmaya, uygulamadan takip ve uygulamaya kadar eksiksiz bir uçtan uca hizmet sunuyoruz.

Cevapları analitik verilerle destekleyerek iş modelinin temelini sağlamlaştırıyor; Danışmanlık desteğimizle kısa veya yakın vadeli gelecek stratejilerini güçlendiriyoruz. Firmanızın Marka Tescil işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yap