Devlet Teşvikleri ve Teşvik Belgesi İşlemleri Danışmanlığı

Devlet Teşvikleri ve Teşvik Belgesi İşlemleri Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Devlet Teşvikleri ve Teşvik Belgesi İşlemleri Danışmanlığı, Yatırım Teşvik Belgesi; Sanayi ürünleri, tarım ve zirai sanayi ürünleri, enerji ve madencilik yatırımları, hizmet sektörlerine yapılacak yatırımlar gibi birçok farklı sektörde yapılacak yatırımlara devletin sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanılabilmesi için alınması gereken bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak için yatırım süresi boyunca çeşitli şart ve hükümlere uygun olarak başvurulması ve mevzuatta belirtilen tüm hükümlere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Sadece yatırım döneminde değil, mevzuat hükümlerine göre yatırımın tamamlanmasından sonraki 5 yıl boyunca dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu konulara dikkat edilmemesi durumunda, tamamlanmış ve tamamlanmış bir belge kapsamında bile çeşitli cezalar ödemeniz gerekebilir.

Türkiye sınırları içinde yapılması planlanan yatırımlara uygulanan devlet desteklerinden ve yardımlarından yararlanabilmek için “Yatırım Teşvik Belgesi” adı verilen belge gerekmektedir. Bu belgeyi elde etmek ve kullanmak için 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararname ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 2012/1 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırımlar devlet tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi, ülkemizde yapılacak yatırımları çeşitli koşullar altında ve ilgili mevzuata uygun olarak desteklemek amacıyla düzenlenmiş bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcılar birçok destek mekanizması ve teşvik uygulamaları ile desteklenmektedir. Ülkemiz sanayisinin gelişme hızını artırmak ve ekonomik gelişme düzeyini artırmak için çok önemli bir araçtır. Yatırıma başlamadan önce teşvik başvuruları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Diğer tüm teşvik başvuruları ve ilgili mevzuat için sayfamızı detaylı inceleyebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgelerinin başvuru süreci ve diğer tüm aşamaları ile devlet desteğine ilişkin tüm başvurular hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Devlet Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

Sektörlerinde lider firmalar da dahil olmak üzere ülkemizin tüm illerinde uzman ekipleriyle Girişimcilerimize, kobi’lerimize ve Büyük Yatırımcı ve ihracat şirketlerimize Devlet Teşvikleri vermekte ve Danışmanlık hizmetlerini desteklemekte ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Devlet Teşvikleri ve Destekleri konusunda uzman ekibimizle AG Audit Global, şirketlerimizin en yakın iş ortağıdır.

Devlet Teşvikleri, Destekleri, Hibeleri ve Yardımları; Bakanlıklara, Kurumlara, İllere, Konulara ve Sektörlere göre değişiklik gösterir. Farklı kurum ve bakanlıklar tarafından verilen destek ve teşvikler girişimcilerin, yatırımcıların ve ihracatçıların yönetmelerini zorlaştıracak ve teşviklerden yeterince yararlanamamalarına neden olacak bir durum yaratmaktadır. AG Audit Global bu noktada sağladığı hizmetle girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın ve ihracatçılarımızın bütçelerine katkı sağlamakta ve teşviklerden azami ölçüde yararlanmalarını sağlamaktadır.

Teşvik ve Hibe Danışmanlık Hizmetleri ve teşviklere uygunluğunuzun değerlendirilmesi, uygun teşviklerin belirlenmesi (teşvik kontrolü), ürünlerinizi satın alacak firmaların yararlanabileceği teşviklerin belirlenmesi ve devlet teşviklerinin nasıl alınacağı konusunda kapsamlı danışmanlık hizmetleri AG Audit Globaline gidebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Değildir ?

Yatırım Teşvik Belgesi nedir sorusundan daha önemlisi bu belgenin ne olmadığı sorusudur. Bugün, konuyla ilgili oldukça farklı kaynaklardan oldukça yanlış bilgiler elde edilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi sayesinde birçok avantajdan faydalanabilirsiniz ancak sınırlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Yatırım Teşvik Belgesi Ne Değildir;

Yatırım Teşvik Belgesi size verilen bir para değildir. Belge kapsamında uygulanan tüm destek unsurları gerek Bakanlığın internet sitesinde, gerekse Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat hükümlerinde ve web sitemizin ilgili bölümlerinde açıkça açıklanmıştır. Ancak bunlara rağmen çevrede danışman adı altında faaliyet gösteren çok sayıda insan var ve bazıları size devletten belge ile para alacaklarını söyleyebiliyor. Bu nedenle, size para verileceğini belirten kişilere güvenmemelisiniz, çünkü bu belge kapsamında size herhangi bir ad altında para verilmeyecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi size verilen bir kredi değildir. Belge kapsamında faiz veya kar payı desteği olmasına rağmen, bu belge yatırım kredisi veya başka bir adla verilen kredi değildir. Düşük faizli veya uygun maliyetli bir kredi yoktur. Bu bilgileri sağlayan kişilere güvenilmemelidir.

Yatırım Teşvik Belgeniz normal şartlar altında verilmeyecek olsa da, bazı kişiler verildiğinden emin olamazlar. Mevzuat çok açık ve Bakanlık faaliyetlerini tam şeffaflık içinde yürütüyor. Başvurular, proje usulüne uygun olarak hazırlanıp başvurunun eksiksiz yapılması ve Bakanlık tarafından talep edilen ek bilgi ve belgelerin zamanında sunulması koşulları altında mevzuat hükümlerinin iyi bir analizi sonucunda değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kısaca; Belgenin düzenlenmesi başvuru sahibine değil, başvurunun içerik ve biçim bakımından mevzuata uygunluğuna bağlıdır. Belgenizi kendilerinin düzenlediğini iddia eden kişilere güvenmeyin.

Belge alma garantisi vermek mümkün değildir. Eksiksiz ve eksiksiz bir başvurunun yapılması, projenin tüm aşamalarının titizlikle incelenmesi ve takip edilmesi, ek bilgi ve belgelerin zamanında Bakanlığa iletilmesi, yatırımcıya ve Bakanlığa dürüst ve net bilgi verilmesi garanti edilebilir ancak nihai karar Bakanlıktadır ve bu nedenle sertifika vermeyi veya almayı garanti ediyoruz. güvenilmemeli.

Belge kapsamında; Serbest veya serbest yatırım yeri verilmemektedir. Serbest yatırım yeri bulduğunu iddia eden kişilere güvenilmemesi, belge kapsamında Yatırım Yeri Tahsisi adı verilen bir destek unsuru bulunması ve Hazine arazilerinin tahsisinde çok önemli bir kriterin bu destek unsurunu içeren bir Yatırım Teşvik Belgesine sahip olunmasıdır. Bununla birlikte, bu destek unsurunun tek başına tahsis etme hakkı vermediği ve bunun tersini söyleyenlere inanılmaması gerektiği bilinmelidir.

Yasal olmayan destek kalemleri veya daha yüksek oranlar alamazsınız. Mevzuatta yazılı olandan daha fazlasını sizin için çıkarabilirim, ya da mevzuatta yazılı değildir, çünkü bu destekler yetersizdir.

Buradan anlaşılacağı üzere; ahlaki değerlere uygun olmayan Bu insanlar, geçici olarak çeşitli dönemlerde çeşitli şehirlerde yanlış bilgi vererek haksız avantaj elde etmek için, ve danışman adı altında çeşitli faaliyetler yürütmek; zor bir durumda hem gerçek danışmanları ve Bakanlık çalışanları koyar deneyin. Yatırım Teşvik Belgesi nedir sorusuna cevap aradığınız kadar Yatırım Teşvik Belgesi nedir sorusuna önem vermenizi tavsiye ederiz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için öncelikle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermayeye başvurmak gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi almanın iki farklı yolu vardır. Bu iki yöntem başvuru tarihine göre değişiklik gösterir. 02/07/2018 tarihinden önce yapılan başvurular için farklı bir yöntem izlenmesine karşın bu tarihten sonra yapılan tüm başvurular elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Bu tarihten sonra yapılan başvurular E-TUYS üzerinden yapılacak ve tüm başvurular elektronik ortamda değerlendirilecektir. Bu iki uygulama yöntemine değinecek olursak kısaca şu şekilde özetlenebilir;

– 02/07/2018 tarihinden önce yapılacak tüm başvurular fiziki ortamda yapılmıştır. Daha açık ifade edildiğinde yatırım türüne ve çeşitli özelliklerine göre belirlenen gerekli tüm bilgi ve belgelerin yatırımcıyı temsil ve bağlamaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanıp damgalanması ve basılı olarak genel müdürlüğe sunulması gerekiyordu. Bu tarihe kadar yapılan tüm Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları fiziki ortamda yapılmakta ve yatırım döneminde gerekli tüm işlemler de fiziki olarak yani basılı kağıtlarda gerekli tüm bilgi ve belgeler sunularak gerçekleştirilmektedir.

* 02/07/2018 tarihinden önce alınan belgelerin tüm işlemleri daha önce olduğu gibi basılı kağıtlarla fiziki olarak yapılmaya devam etmektedir. Tamamlama vizesi işlemleri, yani yatırım tamamlandığında yapılması gereken kapanış süreci veya değerleme süreci de aynı şekilde ıslak imzalı dosyaların hazırlanması ve sunulması şeklinde devam edecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular için tüm süreç elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

– 02/07/2018 tarihinden sonra yapılacak tüm başvurular elektronik ortamda ve Elektronik Teşvik Başvurusu ve Yabancı Sermaye Sistemi yani E-TUYS üzerinden yapılacaktır. Islak imza ile hazırlanan tüm bilgi ve belgeler yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından elektronik imza ile E-TUYS sistemi üzerinden genel müdürlüğe teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular esas alınarak düzenlenecek evraklarla ilgili tüm iş ve işlemler E-TUYS aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, yatırım tamamlandığında yapılması gereken evrakın tamamlanması vizesi veya kapanış işlemi için gerekli evraklar da E-TUYS aracılığıyla teslim edilmektedir. e-TUYS sistemi.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Kamu kurum ve ülke yararına sınırları içinde Yatırım Teşvik ve devlet desteği yatırım düşünen yabancı şirketlerin şube doğaya Yatırım Teşvik Belgesi, yerli ve yabancı şirketlerin her türlü ve gerçek kişiler, adi ortaklıklar, kooperatifler, sendikalar, dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, meslek örgütleri.

Her türlü şirket, şirket ve gerçek kişi gibi tüzel kişiler; Yerli veya yabancı sermayeye sahip olmasına bakılmaksızın Yatırım Teşvik Belgesi olabilir. Tamamı yabancı sermayeli şirketler, ülkemiz sınırları içinde yatırım yapmaları ve mevzuatta belirtilen hükümlere uygun hareket etmeleri koşuluyla teşviklerden de yararlanabilirler.

Türkiye’nin Serbest Bölgelerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler ile gerçek kişiler de teşviklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesine sahip olma hakkına sahiptir.

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Bilgileri İçerir?

Bu belgenin kapsamı, yatırım, üretim ve yatırım, yatırımın finansal bilgiler, yani toplam yatırım miktarı sonunda fark etti ve teşkil edilmesi beklenen üretim kapasitesi ürün konu içinde bu miktar, öngörülen Yatırım Teşvik Belgeleri; yatırımcı bilgileri; böyle web sitesi olarak Adı veya ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası, iletişim bilgileri ve e-posta adresi, destek elemanları ; Yapı-inşaat, arazi-arazi, makine-teçhizat ve diğer harcama bileşenleri gibi bilgileri ve bu yatırımın nasıl finanse edileceğini, yani finansmanın özkaynaklarla veya kredi gibi yabancı kaynaklar kullanılarak sağlanacağını içerir.

Bunlara ek olarak, özel koşullara sahip bir bölüm de içerir. Bu özel koşullarda, bazı durumlarda teşvik uygulamaları açısından çok önemli bazı detaylar bulunmaktadır. Bu ayrıntılara dikkat edilmemesi durumunda bazı desteklerden yararlanılamaz ve bazı durumlarda cezalara çarptırılabilir. Bu nedenle diğer kısımlarda olduğu gibi Yatırım Teşvik Belgelerinin özel şartlar kısmı çok dikkatli okunmalı ve özellikle bu kısımda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Destek Unsurları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan birçok devlet desteği vardır, bu destekler aşağıdaki gibidir;

1- KDV Muafiyeti; Yerli ve/veya ithal Makine Teçhizat Listelerinde yer alan ve onaylanan yatırım makinelerinin Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, yani makinelere uygulanan KDV oranı ne olursa olsun tedarikine olanak sağlayan ve söz konusu ekipman, bu bedeli ödemeden. Yerel olarak temin edilen makineler kullanılırsa, teşvik kapsamında değerlendirilmez ve desteklerden yararlanamaz. Ancak, belirli koşullar altında ve belirli özelliklere sahip ithal makine ve ekipmanlar teşvikler kapsamında değerlendirilebilmektedir.

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti; İthal Edilen Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan onaylı makine ve teçhizatın ithalatı sırasında uygulanacak Gümrük Vergilerinden muafiyeti sağlayan bir destektir. Bazı makineler (örneğin forkliftler) yatırım kapsamında değerlendirilse bile, ithal edilen makine ve teçhizat listesinde gümrük muafiyeti verilmez veya ek açıklama yapılmaz. Bunların dışında tedarik edilen ve onaylanan makine ve ekipmanlar gümrük vergisi oranına bakılmaksızın %100 muafiyetle ithal edilebilmekte ve kullanılmış makineler belirli koşullar altında teşvik kapsamına alınabilmektedir.

3- Vergi İndirimi; Kurumlar vergisi ve gelir vergisinin yatırım türüne göre değişen oranlarda ve üst limitlerde ödenmemesi ve iskonto edilmesi şeklinde uygulanır. Vergi indiriminden yararlanabilmek için bölgesel sistemde düzenlenmiş bir belgeye sahip olmak gerekir ve vergi indiriminin üst sınırını belirleyen yatırım katkı oranı adı verilen tutar yatırımın yapıldığı bölgeye göre değiştiği gibi yüzde (%) vergi indiriminden. Gelişmiş bölge 1’de daha az destek uygulanırken, daha az gelişmiş bölge 6’da destek yoğunluğu daha yüksektir.

4- Yatırım Yeri Tahsisi; Entegre hayvancılık yatırımları gibi çok fazla arazi gerektiren yatırımlar için hazine arazilerine tahsis yapılabilir. Yatırım yeri tahsisinin destek unsuru ile birlikte tahsisin başarılı bir şekilde yapılması çok zor bir iş ve süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması, çok sayıda verinin birlikte analiz edilmesi ve aynı anda ve etkin bir şekilde birden fazla ilgili kurumla paylaşılması ve sürecin çok yakından takip edilmesi ile mümkündür. Yatırımcılar yatırım yeri tahsisi sağlanarak çok avantajlı koşullardan yararlanabilirler.

5- Faiz Desteği ya da Kar Payı Desteği; Yatırımların finansman ihtiyacına katkı sağlaması amacıyla oluşturulan bu destek unsuru ile birlikte bankalardan, katılım bankalarından veya finansal kuruluşlardan (anlaşmalı olan kurumlar) alınacak yatırım kredilerine uygulanan faiz veya kar paylarının belirli bir bölümünün 3 aylık dönemler halinde yatırımcıya ödenmesi suretiyle destek olunması şeklinde işleyen bir sistemdir. Faiz desteği ya da kar payı desteği yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişen miktarlarda uygulanmakta olup, örneğin 6. bölgede yer alan bir yatırım için 7 puandır.

6 – Sigorta Primi İşveren Payı Desteği; Daha fazla istihdam-örneğin tekstil gibi yoğun işletmeler-konfeksiyon yatırımları desteklemek için yaratılan istihdam, Bu teşvik yatırımcı adına Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna 2 ila 12 yıl arasında değişen oranlarda uygulanan Sigorta Primi İşveren Payı ödemesi olarak uygulanır. Şirket üzerindeki SGK prim yükünün ortadan kaldırılmasıyla, şirkete üretim ve pazarlama gücünü artırma imkanı sağlamaktadır.

7- Sigorta Primi Desteği; Sigorta Primi İşveren Payı Desteğine benzer şekilde, bu kez SGK priminin devlet tarafından karşılanan işçi payı şeklinde uygulanan bir destek unsurudur. Bu teşvik mekanizması sayesinde 10 yıla varan SGK primlerinin yükü de yatırımcılardan alınmaktadır. Bu sayede oluşturulan ek fon ile üretim kapasitesini artırmak ve yeni pazarlama fırsatları geliştirmek mümkündür. Vizenin tamamlanmasından sonra kayıp ayarlayıcıları tarafından belirlenen istihdam miktarı için sigorta primi desteği uygulanır.

8- Gelir Vergisi Stopajı Desteği; Aynı zamanda istihdama ilişkin bir teşvik uygulamasıdır ve bölgesel sistemde 6. bölgede yapılacak yatırımlarda uygulanır. Yatırımla ilgili istihdamdan kaynaklanan gelir vergisinin devlet tarafından 10 yıl uzun süre stopajı şeklinde uygulanır. Bunun için yatırımla ilgili istihdamı tamamlama vizesi yaparak belirlemek gerekir. Ne yazık ki bu destek unsuru yatırım döneminde kullanılamamakta ve değerleme sürecinden sonra belirlenen istihdam için uygulanan teşvik unsurudur.

9 – KDV İadesi; bu teşvik unsuru aslında Stratejik Yatırım Teşvik belgeli yatırımcılar için kurulan bir destek mekanizması Olsa da; daha önceki yıllarda uygulandığı Gibi, Değer yatırım (KDV) Vergiler Eklendi ilgili bina yapım harcamaları yatırımcı için 2020 ve 2021 döndü de. Bina inşaat harcamaları, normal şartlarda KDV muafiyetinin uygulanmadığı harcama kalemleridir ancak bu teşvik sayesinde ödenen KDV tutarının iadesi ile ek bir teşvik unsurundan faydalanmak mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgeleri; Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik, Büyük Ölçekli (2019 yılı itibariyle Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi verilmemektedir.) ve Proje Bazında, tüm belge türleri açısından uygulanan birden çok destek öğesi olmasına rağmen, destek öğeleri birbirinden farklıdır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki destek unsurları teşvik sistemine ve sertifika türüne göre farklılık göstermektedir. Bu durum aynı zamanda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılabilecek destek unsurlarından en doğru ve azami şekilde yararlanılabilmesi için mevzuatta iyi derecede hakim olan kişi veya kuruluşlar tarafından uygulamaların ve tüm sürecin yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bu bölümde açıklanan teşvik mekanizmaları ve destek elemanları ağırlıklı olarak; Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik ve Büyük, çok daha esnek ve yatırım ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir bu çok özel ve belirli teşvikler Teşvik sistemi oluşur Tabanlı-(artık düzenlenmiş) Ölçek belge türleri ve Proje uygulanıyor. Bunlardan yararlanabilmek için çok detaylı bir fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. Yeterli ayrıntıda hazırlanmayan raporlar nedeniyle yatırımcılar gerekli tüm teşviklerden azami düzeyde yararlanamazlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer ilgili işlemler açısından yatırımcılar adına tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kurumsal faaliyetler bütünüdür. Bu hizmeti kurumsal düzeyde verebilmek için öncelikle mevzuat hakkında detaylı bilgi edinilmelidir. Uygulamada mevzuata dayalı olarak geliştirilen birçok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulama uygulamalarına da hakim olunmalıdır. Her sektör için ihtisas departmanları oluşturulmuş olup, her sektör departmanının farklı uygulamaları ve standartları vardır. Yatırım Teşvik Belgesi almadan önce bu başvurular araştırılmalı ve üzerinde hareket edilmelidir. Bu konuda kurumsal danışmanlık hizmeti verebilmek için yatırımcıları hem mevzuata hem de uygulama uygulamalarına göre yönlendirmek ve bu şekilde yatırımların desteklerden en yüksek oranda yararlanmasını sağlamak gerekmektedir.

Yatırımların destek ve teşviklerden en yüksek oranda yararlanmasını sağlamak ve faydayı korumak danışmanın görevidir. Ancak, bilginin çeşitli şekillerde değiştirilmesi veya var olmayan bilgilerin hazırlanması yoluyla, yatırımın mevzuata aykırı olarak aşırı destekten yararlanmasının sağlanması uzun vadede kesinlikle zarar getirecektir. Bu nedenle bu tür çalışmalara danışılmamalı ve bu tür çalışmaları öneren kişilere güvenilmemelidir. Yatırım Teşvik Belgesinin iyi kullanılmasından daha fazla faydalanmak mümkündür. Ancak, tüm bu çalışmalar mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır.

Yorum Yap