KDV Danışmanlığı

KDV Danışmanlığı

KDV Danışmanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet tesliminde satıcının alıcıdan hesaplayıp tahsil ettiği ve vergi dairesine ödediği vergiye verilen addır. 1985 Yılında yürürlüğe giren 3065 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan KDV bir tüketim vergisi türüdür. Yapısındaki indirim mekanizması sayesinde mükelleflerin kural olarak vergi yükü yoktur ve vergi nihai tüketiciye yansıtılır.

Birçok şirket, finansal yapılarını etkileyen Katma Değer Vergisi konusunda danışmanlık hizmeti almaktadır. AG Audit Global olarak uzman ve profesyonel ekibimizle her sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. KDV danışmanlığı konusunda etkin ve doğru hizmet almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KDV Danışmanlığı Hizmeti

KDV iadesi hizmetleri alanındaki uzman ekibimiz, gerek kamu sektöründe vergi incelemesi ve iade süreçlerini yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Ekibimiz, KDV iade alacakları konusunda firmaların finansal yük ve kayıplarla karşılaşmaması için gerek mevzuat, gerek güncel uygulamalar noktasında firmalara doğru, güvenilir, verimli ve hızlı şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

KDV İadesi kapsamında sunduğumuz hizmetler:

 • KDV kanununa aykırı iadeye tabi satışların hukuki statüsünün belirlenmesi,
 • İade edilmek istenen KDV ile ilgili olarak KDV yönünden şirketin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvuru aşamasında ilgili mevzuata uygun referansların verilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde iade edilen KDV tutarlarının KDV iade sürelerine ilişkin doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • İmalatçı olmayan, ancak hazır malı ihraç eden tedarikçi firmalardan KDV ödeyerek mal satın alan imalatçılar nezdinde gerekli karşı inceleme çalışmalarını yapmak,
 • YMM KDV iade belgelendirme raporunun hazırlanması,
 • YMM KDV iade belgelendirme raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine sunulması,
 • KDV İadesi YMM Belgelendirme Raporunun hazırlanması ve eksikliklerin giderilmesi,
 • KDV iadesi sürecinde ibraz edilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü, KDV iadesi sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ve varsa Vergi Dairesi Müdürlüğüne teslim edilen teminat mektuplarının mükellefe iade edilmesinin sağlanması,
 • Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz, KDV iadesi sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadromuz gözetiminde sorunsuz bir KDV iadesi sürecine sahiptir.
 • Vergi Dairesi ile görüşerek iade dosyasının sonuçlandırılması.

KDV Danışmanlık Hizmetleri

 • KDV hesaplarına ilişkin bilgilendirmeler,
 • KDV mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında yöneltilen soruların yanıtlanması,
 • Firmaların KDV indirim, iade, mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Özellikli işlem ve istisnalar hakkında bilgi paylaşımı,
 • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,
 • Yasal mevzuata uyum bilgilendirmeleri.

Katma Değer Vergisi Hangi İşlemlerden Alınır?

 • Ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerden,
 • Taşınır ve taşınmaz mallar ile hak kiralamalarından,
 • Her türlü malın ya da hizmetin ithalatından,
 • Her türlü iletişim hizmetinden,
 • Her türlü şans oyunlarından,
 • Boru hattı ile petrol ve gaz taşımacılığından,
 • Profesyonel sanatçıların yer almış olduğu konser ve gösterilerden,
 • Profesyonel sporcuların yer aldığı maç ve yarışmalardan,
 • Gümrük depolarında yapılan satışlardan,
 • Müzayede suretiyle yapılan satışlardan,

Katma Değer Vergisi Oranları

Ülkemizde ürün teslimatları ve hizmet ifa edilmesi sırasında uygulanacak olan KDV oranları 3 tanedir. Bunlardan genel oran %18, indirimli oranlar ise %1 ve %8’dir.

KDV oranları;

%1 oranı uygulanan bazı işlemler:

 • Tahıllar, bakliyatlar, ihraç potansiyeli yüksek tarım ürünleri (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı vb),
 • Kullanılmış binek otomobilleri ve traktörler,
 • Belli değerin altındaki 150 m²’yi aşmayan konutlar,
 • İmalatta kullanılan bazı makina ve cihazlar.

%8 oranı uygulanan bazı işlemler:

 • Gıda maddeleri,
 • Tekstil ve konfeksiyon ürünleri,
 • Özel eğitim, kurs, servis, yurt hizmetleri,
 • İnsan, hayvan, bitki sağlığı hizmetleri, ilaçlar ve cihazlar,
 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
 • Yemek, konaklama hizmetleri,
 • Zirai alet ve ekipmanlar, bazı mesleki ekipmanlar, mobilyalar.

%1 ve %8 KDV oranı uygulanacak mal ve hizmetler listesinde yer almayan tüm işlemlerde KDV oranı %18 olarak uygulanır.

KDV oranlarının detayları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Yorum Yap