Veraset ve İntikal Vergisi Danışmanlığı

Veraset ve İntikal Vergisi Danışmanlığı

İntikal ve Veraset Vergisi Ne Demek?

Veraset ve intikal vergisi, mirasçıların Miras Hukuku kapsamında ödemekle yükümlü oldukları bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisi noktasında, bireylerin karşılıksız başka yollarla mülk sahibi olmaları halinde böyle bir vergi ödemekle yükümlü oldukları görülmektedir. Veraset ve intikal vergisi, Miras Hukuku kapsamında sıkça gündeme gelmektedir. Bu nedenle Veraset ve intikal vergisinin net bir şekilde anlaşılması için Miras Hukuku ile ilgili temel bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Danışmanlığı

Mirasçının ölümü halinde, mirasçı olarak adlandırılan yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların hakları ön plana çıkar. Muris ölen kişi iken, ölen kişinin mirası da mirasçılara kalanları tanımlamak için kullanılır. Mülk üzerinde söz sahibi olanlar, mirasçı oldukları kadar, kanuni mirasçılardır. Ölenin ölümünden sonra mirasçıların devlet dairelerinde işlem yapabilmeleri için gerekli yasal işlemleri tamamlamaları yasal bir zorunluluktur.

Veraset ve intikal vergisi bu tür işlemlerden biridir. Ölen kişiden sonra mirasçıların yapması gereken yasal işlemler olmakla birlikte Miras Hukuku açısından emlak sisteminin hareket edildiği görülmektedir. Grup sistemi olarak adlandırılan ve mirasçıların ölenlere yakınlığını ifade eden statü derecelendirme sistemi olarak da bilinen yasal bir uygulamadır. Yasal mirasçıların mülk üzerinde yasal haklara sahip oldukları görülmekle birlikte, atanan mirasçıların bu haklardan yararlanmaları mümkündür.

Veraset ve intikal vergisi kanunu ile düzenlenen veraset ve intikal vergisine ilişkin kanun koyucu vergi mevzusunu şu şekilde ifade etmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikıyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

2022 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 500.000 TL için % 1 %10
Sonra gelen 1.200.000 TL için %3 %15
Sonra gelen 2.500.000 TL için %5 %20
Sonra gelen 4.900.000 TL için %7 %25
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için %10 %30

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Veraset ve intikal vergisi ödeyebilmek için miras belgesi alınması gerekmektedir. Veraset belgesi, kimliğin kanıtlanması şartıyla yasal veya atanmış mirasçılardan herhangi biri tarafından alınır. Bu belgeler noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden alınır.

  • Veraset ve intikal vergisine ilişkin miras belgesinin alınmasından sonra mirasçıların mülk üzerindeki yasal paylarını devretmek için vergi ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiye Veraset ve intikal  vergisi de denir.
  • Veraset ve intikal vergisi için bir beyanname gereklidir. Beyanname hazırlanırken bu işlemlerin vergi dairesinden yapılması mümkündür. Ayrıca bu işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilmektedir.
  • Veraset ve intikal vergisi için beyanname hazırlanmadan önce bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler arasında miras belgesi önce gelir. Miras belgesi olmadan vergi dairesine vergi ödemek mümkün değildir.
  • Gayrimenkul sahibi olunması halinde belediyelerden tahsil edilecek vergi değerini beyan edecek belgeler ile banka hesaplarına ilişkin bankadan alınacak belgeler hazırlanmalıdır. Ölen kişinin herhangi bir ortaklığı veya şirket üyeliği varsa, bu tür tüm resmi belgeler sağlanmalıdır.
  • Veraset vergisi başvurusu öncesinde bankalardan veya farklı kurumlardan alınacak tüm resmi belgelerde ölüm belgesi ile birlikte miras belgesinin aslının yetkililer tarafından talep edildiği görülmektedir. Bu nedenle mirasçılar ölüm nedeniyle mal paylaşacaklarsa, yani miras paylaşılacaksa miras belgesi alınacak ilk belgelerden biridir.
  • Veraset ve intikal vergisi ödeneceği zaman belgelerin eksiksiz ve eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulması gerekir. Miras ve veraset ilamı yoluyla yasal işlem başlatmak mümkündür.

Veraset ve intikal vergisi, mirasçıların vasiyetçinin ölümü üzerine ortaya çıkan malları devralmak için yasal olarak ödemekle yükümlü oldukları bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisini ödeyebilmek için öncelikle miras belgesi alınmalı, ölüm belgesi ve kurumlardan istenen belgeler bir araya getirilmeli ve ardından vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Veraset ve intikal vergisi için vergi dairesine fiziksel veya çevrimiçi olarak başvurabilirsiniz. Makalede ele alınan vergi ile ilgili yasal işlemlerde hak ve menfaatlerinizin hiçbirini kaybetmemek için deneyimli ve nitelikli bir avukattan hukuki destek almanız uygun olacaktır.

Yorum Yap