Uluslararası Vergileme ve Çifte Vergileme Danışmanlığı

Uluslararası Vergileme ve Çifte Vergileme Danışmanlığı

Uluslararası Vergileme ve Çifte Vergileme Danışmanlığı

Uluslararası Vergileme ve Çifte Vergileme Danışmanlığı, Sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımı ile sadece ülkede değil uluslararası alanda da mevzuata uygun olarak vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve vergi yükünü optimize etmek giderek önem kazanmıştır. Türkiye’de iş yapan yabancı sermayeli şirketlere ve çalışanlarına, yurt dışında faaliyet gösteren Türk sermayeli şirketlere ve çalışanlarına yönelik danışmanlık hizmetlerimiz şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu nedenle, potansiyel vergi risklerinden büyük ölçüde kaçınılmaktadır.

  • Türkiye’de veya yabancı ülkelerde iş kurmak isteyen girişimcilere yerel iş ortamı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Türkiye’de yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması,
  • Yurt dışında şirket ve şube kurulması,
  • Yurt dışı ülkelerin yerel mevzuatı hakkında danışmanlık ve destek sağlanması,
  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında şirketlerin ve gerçek kişilerin vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi,
  • Ülkelerin vergi mevzuatını araştırarak, yürütülecek faaliyetler için vergisel açıdan optimal yapıların kurulması,
  • Çalışanların uluslararası düzeyde görevlendirilmesi sürecinde danışmanlık ve destek sağlanması,
  • Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin, sigorta ve iş yeri bildirimlerinin ve ücret bordrolarının hazırlanması.

Uluslararası Vergilendirme

Farklı ülkelerde faaliyet gösteren ve her ülkenin kendi mevzuatına uygun olarak sorumluluğa tabi şirketlerin karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri vergi makamlarının çatışmasıdır. Bu çifte vergilendirmeyi de beraberinde getiriyor.

Uluslararası ticaretin önündeki bu engeli kaldırmak için “Uluslararası Vergilendirme” ivme kazanmış ve ülkeler arasında “Çifte Vergilendirme Anlaşmaları” imzalanmaya başlanmıştır.

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”), Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurum ve kuruluşların önerileri ve düzenlemeleri doğrultusunda imzalanan çifte vergilendirme anlaşmalarının birçoğuna da taraftır.

AG Audit Global deneyimli kadrosu ile uluslararası vergilendirme ve çifte vergilendirme anlaşmaları alanlarında; yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım işlemleri ve vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çifte Vergilendirme

Çifte vergilendirme, tek bir vergi konusu üzerinde birden fazla verginin toplanmasıdır. Vergilendirmedeki kural, vergiye tabi olan şeyin bir kez vergilendirilmesidir. Ancak, bazen aynı vergi sorunuyla birkaç kez karşılaşılır. Çifte vergilendirme hem aynı vergi dairesi hem de farklı makamlar tarafından yapılabilir. Birincisinin bir örneği, aynı vergi konusunun ülke içinde birden fazla vergi yükümlülüğü alanına girmesi veya merkezi ve yerel yönetimlerin aynı faaliyet üzerinden farklı vergiler tahsil etmesidir. İkincisi, birden fazla devletin vergilendirme kapsamında aynı vergi konusunu içermesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Bu sonuç çoğunlukla bir kişi bir ülkede yaşadığında, gelir elde ettiğinde veya başka bir ülkede mülk sahibi olduğunda ortaya çıkar. Burada, ülkelerden biri, gelirin elde edildiği veya mülkün bulunduğu yer, diğeri ise gelir sahibinin ikametgahı olduğu için vergi toplamaya yetkili olduğunu düşünmektedir. Bunun yaygın bir örneği, çok uluslu şirket karlarının vergilendirilmesidir. Çifte vergilendirmeyi önlemek için, bir ülkede ödenen vergiler, örneğin kendi ülkesinde gelirler toplanmışsa ödenecek vergiden düşülmelidir. Bu amaçla ülkeler arasında çifte vergilendirme anlaşmaları imzalanmakta ve bu uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır.

Uluslararası hukuk açısından, devletler aynı kişiye vergi vermek için çelişkili ilkeler seçtiğinde, farklı yasal nedenlere dayanarak çelişkili yargı bölgeleri ortaya çıkar. Böyle bir uygulama rekabetin eşitliğini ve dolayısıyla ulusal refah düzeyini olumsuz yönde etkiler.

Çifte vergilendirmeyi önlemek ve yapılmışsa etkilerini ortadan kaldırmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu doğrultuda ülkeler ya ulusal ve tek yönlü düzenlemeler getirdiler ya da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar ve uluslararası önlemler almayı tercih ettiler.

Yorum Yap