Stopaj Kesintileri Danışmanlığı

Stopaj Kesintileri Danışmanlığı

Stopaj Kesintileri Danışmanlığı

Stopaj Kesintileri Danışmanlığı, Muhasebe ve vergi ödemeleriyle ilgili konuşmalarda sıkça duyulan bir sözcük olan stopaj, en basit anlamıyla kaynakta kesilen vergi olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, stopaj bir tür vergidir. Ancak günlük hayatta sıkça rastladığınız bir terim olmasına rağmen stopaj hakkında detaylı bilgiye sahip olmamanız oldukça doğaldır. Ancak, stopaj vergisinin profesyonel hizmet alan veya gelir sağlayan birçok kişi ile yakından ilişkili bir kavram olduğu bir gerçektir. Stopaj vergisi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız; Stopaj oranlarına, hesaplama yöntemine ve ödeme koşullarına daha yakından bakalım.

Stopaj Vergisi Nedir?

Türkiye’de uygulanan vergi sistemi, kazananları kazandıkları geliri beyan etmeye ve söz konusu beyanname dikkate alınarak hesaplanan tutarda vergi ödemeye mecbur etmektedir. Ancak, bazı durumlarda, vergi beyannamesi verilmeden önce gelir düşülür. Stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisi gelirine ilişkin vergi tutarının, gelir sahibine aktarılmadan önce düşülerek işletme sahibi adına vergi dairesine yatırılmasıyla toplanan vergi türüdür.

Örneğin, bir çalışana işveren olarak profesyonel hizmet için ödeme yaptığınızda, ödediğiniz tutardan belirli miktarda stopaj vergisi kesmeniz ve ilgili tutarı vergi dairesine yatırmanız gerekir. Bu nedenle, çalışanınızın profesyonel hizmet karşılığında alınan ödemeyle ilgili vergi tutarını beyan etmesi ve ödemesi gerekmez.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde; Stopaja tabi ödeme türleri sıralanmıştır. Yine aynı maddelerde tam ve sınırlı mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları stopaj oranları da belirtilmiştir.

Stopaj vergisinin amacı vergi maliyetlerini düşürmek ve vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktır. Stopaj vergisi ödemeden önce kesildiği için vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesini sağlar ve kayıp veya sızıntı riskini azaltır.

Stopajın Amacı Nedir?

Stopaj vergisi, gelir sahibine devredilmeden önce kurumlar ve gelir vergisi ile ilgili kazançların vergi tutarının düşülerek işletme sahibi adına vergi dairesine yatırılmasıyla toplanan bir vergi türüdür. Stopaj sabit bir tutarda ifade edilemezken, ödeme türüne göre de değişiklik gösterir. Ayrıca, stopaj kazançların yüzdesi olarak hesaplanır.

Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır. Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden tevkifat yapıldığından vergi gelirinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin çoğu, özellikle hisse senedi ve tahvil kazançları, stopaj yoluyla vergilendirilir. Kesinti, işlemlerin yapıldığı aracı kurum veya banka tarafından yapıldığı için yatırımcıların ayrı bir beyanname vermesine gerek yoktur.

Stopaj Kesintisi Ne Demek?

Stopaj, kurumlar ve gelir vergisine bağlı olan kazançlara yönelik vergi tutarının, sağlanan gelir henüz sahibine geçmeden kesilmesi ve işin sahibi adına vergi dairesine yatırılması yoluyla toplanan bir vergi türüdür. Stopaj, sabit bir tutarla ifade edilemezken, ödeme türüne göre de değişkenlik gösterir.

Kira Stopajı Nedir?

Kira ödemeleri, temettüler, çalışan ücretleri ve serbest meslek ödemeleri gibi ödeme türleri stopaj vergisine tabidir. Kira stopajı sadece ticari gayrimenkullerin kiralanması durumunda geçerlidir. Kirayı ödeyen kişi, kira gelirini sahibine teslim etmeden önce kira stopajını ödemekle yükümlüdür.

Stopaj Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Stopaj vergisi hesaplaması, vergi parantezi oranlarına ve her yıl güncellenen brüt ücretlere dayanmaktadır. Kira stopajında uygulanan kesinti oranı %20’dir. Bu nedenle yapılacak stopaj indirimi brüt kira tutarının %20’si veya beşte biri hesaplanarak bulunabilir.

İlgili brüt ücret tutarından SGK kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden ücret stopajı tahsil edilir. 2021 Yılı gelir vergisi cetveline göre; 24.000 TL’ye (en düşük beşli) varan gelirler için %15 vergi oranı uygulanırken, 650.000 TL’den (en yüksek beşli) fazla gelirler için %40 vergi oranı uygulanmaktadır. Önceki yıllara ait vergi rehberlerini incelemek için Vergi Rehberi sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Stopaj ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yılın başında güncellenen takvim doğrultusunda yapılır. İş anlaşması dahilinde ödeme yapan vergi mükellefleri, ödemelerini aylık ya da üç ayda bir olacak şekilde gerçekleştirebilir. Aylık ödemelerde ödemeyi takip eden ayın 26. gününe kadar, üç aylık ödemelerde ise üçüncü ayı takip eden ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname verilerek stopaj ödemeleri yapılmalıdır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi yoluyla beyan edilen vergilerin stopaj ödemesi, her yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorum Yap